Ikäihmisten ympärivuorokautinen palveluasuminen

Hoitokodit on tarkoitettu henkilöille, jotka eivät enää pärjää kotiin annettavien erilaisten palveluiden turvin. Osa hoitokotien paikoista on lyhytaikaishoitopaikkoja, jotka on tarkoitettu pääasiassa omaishoitajien lakisääteisten vapaiden järjestämiseen.

Hoitokodeissa asuminen rinnastetaan kotona asumiseen ja asiakkaana voit saada Kelan maksamia etuuksia mm. asumistuki, hoitotuki ja korvaukset lääkkeistä. Yhteistyössä omaisen kanssa sinulle tehdään hoito- ja palvelusuunnitelma.

Toimintaohjeet

Toimi näin

Kun tarvitset ympärivuorokautista hoitoa etkä pärjää kotiin annettavien palvelujen turvin, sinulle tehdään moniammatillinen palvelutarpeen arviointi. Arvioinnin tekee asiakasohjaaja yhdessä sinun ja omaisen sekä kotihoidon työntekijän kanssa. Jos tehdyn arvioinnin perusteella täytät ympärivuorokautisen hoitopaikan kriteerit, asiakasohjaaja tekee hoitopaikkahakemuksen. Pääsääntöisesti kotiin vietävät palvelut tulee olla maksimaalisesti käytössä ennen ympärivuorokautisen hoitopaikan saamista.

Asukaspäätökset tekee moniammatillinen työryhmä.