Kotihoidon ateriapalvelut

Ko­tiin kul­je­tet­ta­van ate­rian myön­tä­mis­pe­rus­tee­na on toi­min­ta­ky­vyn ale­ne­mi­nen jo­ko ti­la­päi­ses­ti tai py­sy­väs­ti ei­kä hen­ki­lö it­se pys­ty lait­ta­maan ate­riaa ei­kä ky­ke­ne jär­jes­tä­mään ruo­kai­luaan muul­la ta­voin. Ate­riois­ta voi va­li­ta jo­ko lou­naan, jo­hon kuu­luu läm­min­ruo­ka + jäl­ki­ruo­ka tai lou­naan, jo­hon kuu­luu läm­min­ruo­ka, jäl­ki­ruo­ka, lei­pä ja juo­ma.

Toimintaohjeet

Toimi näin

Ota yhteyttä asiakasohjaajaan.