Sosiaalihuollon laitoshoito

Arviointi- ja kuntoutusyksikkö on laitoshoidon yksikkö, jossa tarjotaan lyhytaikaista hoitoa ja kuntoutusta tavoitteena asiakkaan kotiutuminen. Hoito perustuu moniammatilliseen kuntoutumisen arviointiin ja toteutukseen.

Kainuun hyvinvointialueen arviointi- ja kuntoutusyksikön asiakasmaksut sisältävät kaiken asiakkaan tarvitseman hoidon ja hoivan sekä lääkkeet.

Toimintaohjeet

Toimi näin

Lääkärijohtoinen moniammatillinen työryhmä päättää asiakkaan arviointi- ja kuntoutusyksikön hoitojaksosta.