Suomussalmen terveyskeskussairaala ja Kotisairaala Aliisa - Yksikön esittely opiskelijoille

Suomusalmen terveyskeskussairaala ja Suomussalmen Kotisairaala Aliisa

Suomussalmen terveyskeskussairaala ja Kotisairaala Aliisa sijaitsevat Välskärinkuja 2:ssa, Suomussalmella. Osastomme löydät päärakennuksesta saapuessasi pääovista aulaan, josta löytyy ovi osastolle. Kotisairaala Aliisan työpiste sijaitsee osastollamme aivan osaston kanslian vieressä.

Suomussalmen Terveyskeskussairaala on 22-paikkainen osasto, jossa hoidetaan päivystyksistä tulevia akuutisti sairastuneita, sisätautien, kirurgian tai geriatrian alaan kuuluvia potilaita. Potilaat voivat tulla osastolle myös kuntoutumaan erikoissairaanhoitojakson jälkeen tai saattohoitoon. Kotisairaalassa hoidetaan samanlaisia asiakkaita, joiden toimintakyky ja terveydentila eivät edellytä ympärivuorokautista tukea ja seurantaa tai se on mahdollista saada muulta kotona hoitavalta taholta esimerkiksi hoitokodista. Kotisairaala vie kotiin akuuttia sairaanhoitoa ja tukea esimerkiksi kotisaattohoidossa oleville asiakkaille.

 

Ketä meillä työskentelee?

Potilaiden hoidosta niin osastolla kuin kotisairaalassa vastaa osastonlääkäri. Osastolla hoitotyössä on sairaanhoitajia ja lähihoitajia. Toimintaa tukevassa työstä eli ruokahuollosta ja yleisestä siisteydestä vastaavat osaston 3 hoitoapulaista. Osaston ja Kotisairaalan toimintaa johtaa osastonhoitaja ja   apulaisosastonhoitaja. Osastolla työskentelee myös osastosihteeri.

Kotisairaala Aliisassa työskentelee 3 sairaanhoitajaa ja 1 koordinoiva kotiutushoitaja. Työntekijöillä on halutessaan mahdollisuus työskennellä sekä osastolla että kotisairaalassa. Osastolla työ on kolmivuorotyötä ja kotisairaalassa kaksivuorotyötä, koska kotisairaala ei ole avoinna yöllä.

Yksikössä on lisäksi kaksi vakituista sisäistä sijaista, jotka sijaistavat henkilöstön vuosilomia. Äkillisiin poissaoloihin meillä on käytettävissä yhteisesti alueen muiden yksiköiden kanssa varahenkilöstö, jossa työskentelee sekä sairaanhoitajia, että lähihoitajia.

Moniammatillista yhteistyötä teemme vastaanoton ja fysio- ja toimintaterapian henkilökunnan kanssa sekä psykiatristen sairaanhoitajien, sosiaalihoitajien, asiakasohjaajien sekä laboratorion ja röntgenin henkilökunnan kansa.  Meillä on hoitajilla omia vastuualueita, joissa osaamistaan syvennetään ja jota he sitten jakavat kollegoilleen.

 

Monipuolinen harjoitteluympäristö tuleville ammattilaisille

Yksikkömme sopii harjoittelupaikaksi opiskelijoille, jotka haluavat perehtyä akuuttiin hoitotyöhön tai vanhustyöhön ja lähihoitajille, joiden koulutusohjelmana on Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala tai Ikääntyvien hoidon ja kuntoutumisen osaamisala. Fysioterapiaopiskelijoillekin osasto on soveltuva, koska potilaat tarvitsevat monipuolista ohjusta ja tukea kuntoutumiseen. Yksikössä on mahdollista suorittaa myös röntgenopiskelijoiden perushoidon harjoittelujakso, ensihoidon opiskelun hoitotyön jakso  tai terveydenhuollon sihteerityön harjoitteluja.

Pienessä yksikössä työntekijät tuntevat hyvin toisensa ja täällä on hyvä ilmapiiri. Harjoittelupaikkana terveyskeskussairaala ja kotisairaala ovat monipuolisia harjoittelupaikkoja, koska potilasaines on monipuolista.  Kiinnostuksen mukaan osastolta pitäen voi myös käydä tutustumassa kotisairaala Aliisaan harjoittelun lomassa tai toisin päin. Ammattikorkeakouluopiskelijoiden harjoittelupaikat varataan Jobiili -järjestelmän kautta ja toisen asteen opiskelijoille olemalla suoraan yhteydessä yksikköön.

Vapaa-ajan aktiviteetit Suomussalmella ovat monipuoliset. Suomusalmella voi harrastaa monia liikuntalajeja. Kiannon Kuohuista löytyy mm. hyvä kuntosali. Ulkoilureitit ja luonto on lähellä. Täällä on hyvä patikoida, kalastaa ja metsästää. Suomussalmella voi myös käydä elokuvissa ja teatteriesityksissä Teatteri Retikassa. Kirjastopalvelut kylällämme on kattavat. Suomussalmen Raatteesta löytyy myös sota-ajan museo Raatteenportti, johon kannattaa tutustua, jos olet kiinnostunut Suomen historiasta.

Meillä opit hoitotyön osaamisen lisäksi kohtaamaan ja hoitamaan erilaisia potilaita. Kädentaitojen lisäksi meillä voit oppia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, vastuunottamista sekä päätöksenteko -osaamista. Henkilöstömme haluaa olla sinun oppimisesi tukena. Harjoittelusi aikana olet osa työyhteisöämme ja olemme kiinnostuneet antamastasi palautteestasi ja kehittämisideoista.

 

Tervetuloa meille!

Suomussalmen terveyskeskussairaala, Välskärinkuja 2, 89600 Suomussalmi, hoitajat 044 7974364

 

Yksikön esimies ja yhteystiedot

vs. Osastonhoitaja Oh Virve Moilanen, 044 797 0522, virve.k.moilanen@kainuu.fi

Apulaisosastonhoitaja Tanja Juntunen, 044 7974380, tanja.juntunen@kainuu.fi 

 

Opiskelijavastaavat ja yhteystiedot

Aoh Tanja Juntunen, 044 7974380, tanja.juntunen@kainuu.fi