Suomussalmen terveyskeskussairaala

Po­ti­laat tu­le­vat sai­raa­laan lää­kä­rin ajan­va­raus- tai päi­vys­tys­vas­taa­no­tol­ta tai jat­ko­hoi­toon Kai­nuun kes­kus­sai­raa­las­ta tai muus­ta sai­raa­las­ta. 
Omaisten ja muiden vierailujen toivotaan ajoittuvan iltapäivälle ja iltaan klo 12-19. 

  • Hoi­ta­jat 044 797 4364 ja 044 797 4363
     
  • Osas­ton­sih­tee­ri 044 797 4362
     
  • Fak­si 08 718 0083
     
  • Yk­si­kön palveluesihenkilö 044 797 0522