Palvelutarpeen arviointi

Ikääntyneiden Kainuulaisten kotona asumista tuetaan ohjauksella ja neuvonnalla, jolla vahvistetaan ikääntyneiden omia voimavaroja, edistetään toimintakykyä ja hyvinvointia sekä lisätään kotona asumiseen liittyvää pärjäämisen tunnetta.

Ohjauksen ja neuvonnan pohjalta arvioidaan tarvittaessa asiakkaan hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä itsenäistä suoriutumista laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti yhdessä iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen läheisensä tai hänelle määrätyn edunvalvojan kanssa. 

Palvelutarvetta arvioitaessa ja selvitettäessä huomioidaan iäkkään henkilön omat voimavarat ja se, miten hän selviytyy jokapäiväisistä toiminnoista itsenäisesti ja missä hän tarvitsee ulkopuolista apua. Palvelutarpeen monipuolinen ja laaja-alainen arviointi toimii asiakkaalle järjestettävien palvelujen pohjana.

Palvelutarve arvioidaan kiireellisissä tilanteissa välittömästi tai viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa yhteydenotosta.

Asiakasohjaajan tavoittaa puhelinnumerosta 08 615 69728 maanantaista torstaihin klo 9.00 – 15.00 ja perjantaina klo 9.00 – 14.00

Asiakasohjaajille voi laittaa palvelutarpeen arviointia, ohjausta ja neuvontaa koskevia kysymyksiä myös sähköpostitse osoitteeseen 

palveluohjaus.vanhuspalvelut@kainuu.fi

 

KAI­NUUN KUN­NIS­SA SI­JAIT­SE­VAT IKÄIH­MIS­TEN NEU­VON­TA­PIS­TEET 

Asia­ka­soh­jaa­jat ovat ta­vat­ta­vis­sa neu­von­ta­pis­teis­sä al­la ole­vi­na ajan­koh­ti­na.

 

HYRYNSALMEN IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Hyrynsalmen kunnantalo, Laskutie 1

tiistaisin 10.1., 7.2., 7.3., 4.4. ja 2.5. klo 10.00 – 11.00 

 

KAJAANIN IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Kajaanin kaupungintalo (info), Pohjolankatu 13

keskiviikkoisin 11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 8.3., 22.3., 5.4., 19.4., 3.5. ja 17.5.  klo 9.00 – 11.00

 

KUHMON IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Tarinatupa, Rajakatu 53

maanantaisin 9.1., 6.2., 6.3., 3.4. ja 8.5. klo 8.30 - 9.30

 

PALTAMON IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Ikäihmisten päivätoiminta (Kanerva) Sairaalatie 7

maanantaisin 9.1., 6.2., 6.3., 3.4. ja 8.5.klo 10.00 – 11.00

 

RISTIJÄRVEN IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Yhteispalvelupiste Kyläkaivo, Aholantie 25

torstaisin 12.1., 9.2., 9.3., 6.4. ja 4.5. klo 10.00 – 11.00

 

SOTKAMON IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Turinatupa, Akkoniementie 9

torstaisin 19.1., 16.2., 16.3., 13.4. ja 11.5. klo 11.00 – 12.00  

 

SUOMUSSALMEN IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Suomussalmen kirjasto, Kiannonkatu 31

keskiviikkoisin 11.1., 8.2., 8.3., 5.4. ja 3.5. klo 10.00 – 11.00  

 

 

 

 

 

Asiakasohjaajat, palvelutarpeen arviointi