Palvelutarpeen arviointi

Ikääntyneiden Kainuulaisten kotona asumista tuetaan ohjauksella ja neuvonnalla, jolla vahvistetaan ikääntyneiden omia voimavaroja, edistetään toimintakykyä ja hyvinvointia sekä lisätään kotona asumiseen liittyvää pärjäämisen tunnetta.

Ohjauksen ja neuvonnan pohjalta arvioidaan tarvittaessa asiakkaan hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä sekä itsenäistä suoriutumista laaja-alaisesti ja kokonaisvaltaisesti yhdessä iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen läheisensä tai hänelle määrätyn edunvalvojan kanssa. 

Palvelutarvetta arvioitaessa ja selvitettäessä huomioidaan iäkkään henkilön omat voimavarat ja se, miten hän selviytyy jokapäiväisistä toiminnoista itsenäisesti ja missä hän tarvitsee ulkopuolista apua. Palvelutarpeen monipuolinen ja laaja-alainen arviointi toimii asiakkaalle järjestettävien palvelujen pohjana.

Palvelutarve arvioidaan kiireellisissä tilanteissa välittömästi tai viimeistään seitsemän arkipäivän kuluessa yhteydenotosta.

Asiakasohjaajan tavoittaa puhelinnumerosta 08 615 69728 maanantaista torstaihin klo 9.00 – 15.00 ja perjantaina klo 9.00 – 14.00

Asiakasohjaajille voi laittaa palvelutarpeen arviointia, ohjausta ja neuvontaa koskevia kysymyksiä myös sähköpostitse osoitteeseen 

palveluohjaus.vanhuspalvelut@kainuu.fi

 

IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTEIDEN AUKIOLOAJAT SYKSY 2023

Ikäihmisille ja heidän omaisilleen tarkoitetut neuvontapisteet toimivat kunnissa ilman ajanvarausta. Kainuun hyvinvointialueen asia­ka­soh­jaa­jat kertovat yleisimmistä ikäihmisten palveluista ja heiltä voit kysyä asioista, jotka as­kar­rut­ta­vat ko­to­na asu­mi­ses­sa ja ar­jes­sa sel­viy­ty­mi­ses­sä. Neuvontapisteestä ei kuitenkaan voi tiedustella lääkäriaikoja eikä laboratorion tutkimusten tuloksia.

 

Asiakasohjaajat ovat tavattavissa neuvontapisteissä alla olevina ajankohtina.

HYRYNSALMI

Hyrynsalmen kunnantalo, Laskutie 1, tiistaisin 12.9.,10.10.,7.11. ja 5.12. klo 10.00–11.00

KAJAANI

Kajaanin kaupungintalo (info), Pohjolankatu 13

keskiviikkoisin 13.9., 27.9., 11.10., 25.10., 8.11., 22.11. ja 13.12. klo 9.00–11.00

KUHMO

Tarinatupa, Rajakatu 53, maanantaisin 11.9., 9.10., 6.11. ja 4.12. klo 8.30–9.30

PALTAMO

Ikäihmisten päivätoiminta (Kanerva) Sairaalatie 7, maanantaisin 11.9., 9.10., 6.11. ja 4.12.

klo 10.00–11.00

RISTIJÄRVI

Yhteispalvelupiste Kyläkaivo, Aholantie 25, torstaisin 14.9., 12.10., 9.11. ja 7.12. klo 10.00–11.00

SOTKAMO

Turinatupa, Akkoniementie 9, torstaisin 14.9., 12.10., 9.11. ja 7.12. klo 11.00–12.00  

SUOMUSSALMI

Suomussalmen kirjasto, Kiannonkatu 31, keskiviikkoisin 13.9., 11.10., 8.11. ja 13.12.

klo 10.00–11.00

 

 

 

Asiakasohjaajat, palvelutarpeen arviointi