Lastenpsykiatrinen osastohoito

Lastenpsykiatrinen osasto tutkii, hoitaa ja kuntouttaa 4–13 v. lapsia ja heidän perheitä, joiden vaikeudet eivät tule autetuiksi avohoidon keinoin. Toiminnan perusteina ovat yksilöllinen hoitosuunnitelma, omahoitajasuhde, perhetapaamiset, erilaiset hoidolliset ryhmät ja yhteisöhoidon elementit. Lääkehoito on tarvittaessa osa hoitoa. Osasto toimii ns. viikko-osastona, joka tarkoittaa sitä, että lapset ovat kotonaan joka viikonloppu. Osasto on myös kiinni joulunseudun, hiihtoloman, pääsiäisen, osan syyslomaa ja viisi (5) viikkoa juhannuksesta eteenpäin. 

Osastolla on kriisi-, tutkimus- ja hoitopaikkoja. Osasto sijaitsee Kainuun keskussairaalan alueella Kajaanissa osoitteessa Sotkamontie 13, rakennuksessa E. Osastolla on viisi (5) hoitopaikkaa. 

Kriisijaksolla selvitetään lapsen ja varhaisnuoren hoidontarve sekä suunnitellaan jatkohoito yhteistyössä perheen kanssa. Kriisipaikalle pääsee 1 päivän–3 viikon kuluessa. Kriisijakso kestää kolme viikkoa. 

Tutkimusjaksolla tutkitaan lasta, varhaisnuorta ja perhettä yksilö- ja perhetapaamisin. Tämän lisäksi tarvittaessa sairaalakoulussa kartoitetaan opiskeluvalmiudet. Tutkimusjakso kestää kuusi viikkoa.

Osastohoito on tarkoitettu niille lapsille tai varhaisnuorille, jotka katsotaan tutkimus- tai kriisijakson päätteeksi tarvitsevan avohoitoa tukevampaa apua mielenterveysongelmiinsa. Osastohoito sisältää omahoitajasuhteen, yhteisöhoidon, ryhmäterapian, perheterapian ja koulun/esikoulun käynnin sairaalakoulussa. Tarvittaessa lääkehoito on osa lapsen hoitoa. Hoitojakson aikana pidetään säännöllisin väliajoin hoitoneuvotteluja, joiden avulla arvioidaan lapsen hoidon edistymistä. 

Lastenpsykiatrian osasto ei päivystä. Yhteydenotot virka-aikana lastenpsykiatrian poliklinikalle.

Yhteystiedot: 
Kainuun keskussairaala
Lastenpsykiatrian osasto
Sotkamontie 13, E-rakennus, Ovi E1

Puh. 044 739 3751 tai 050 431 2217 (kanslia)

Fax 08 718 0021

Katso sijainti kartalta:

Lastenpsykiatria Lastenpsykiatrian osasto