Neuvonta ikääntyneiden palveluihin

Palveluohjaus ja neuvonta

Ikääntyneiden kainuulaisten kotona asumista tuetaan palveluohjauksella. Ohjauksella ja neuvonnalla vahvistetaan ikääntyneiden omia voimavaroja, edistetään toimintakykyä ja hyvinvointia sekä lisätään kotona asumiseen liittyvää pärjäämisen tunnetta.

Asia­ka­soh­jaa­jat kertovat yleisimmistä ikäihmisten palveluista ja heiltä voit kysyä asioista, jotka as­kar­rut­ta­vat ko­to­na asu­mi­ses­sa ja ar­jes­sa sel­viy­ty­mi­ses­sä. Neuvontapisteestä ei kuitenkaan voi tiedustella lääkäriaikoja eikä laboratorion tutkimusten tuloksia.

Ikääntyneille sekä heidän läheisille tarjotaan yleistä vanhuspalveluihin liittyvää tietoa, kerrotaan eri palveluvaihtoehdoista, huomioidaan asiakkaan tarpeen mukaan omaisten ja läheisten antama apu sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelut.  

Ikäihmisten palveluiden asiakasohjauksen puhelinnumero on 08 615 69728, johon voi soittaa maanantaista torstaihin
klo 9.00 – 15.00 ja perjantaina klo 9.00 – 14.00. 

Asiakasohjaajille voi laittaa ikäihmisten palveluiden ohjausta ja neuvontaa koskevia kysymyksiä myös sähköpostitse osoitteeseen
palveluohjaus.vanhuspalvelut@kainuu.fi

 

Voitte käydä Omasote palvelussa tekemässä itsearvioinnin palveluntarpeestanne.

Lomake on ikäihmisten palvelutarpeen itsearviointiin ja palveluohjaukseen.

Itsearviointilomakkeen voi täyttää myös toisen puolesta. Itsearviointilomaketta ei käsitellä Kainuun soten ikäihmisten työntekijöiden toimesta eivätkä he käsittele tai näe lomakkeita vaan saat tämän lomakkeen avulla itsenäisesti palveluohjausta. Voit tallettaa itsearviointilomakkeen Luonnokset osioon. Löydät Luonnokset osion painikkeen Viestit sivulta ylälaidasta Saapuneet/Lähetetyt painikkeen vierestä.

Omasote jär­jes­tel­mä pyy­tää kir­jau­tu­mi­sen yh­tey­des­sä vah­vaa tun­nis­tau­tu­mis­ta pank­ki­tun­nuk­silla tai mo­bii­li­var­men­teel­la. Tämä mahdollistaa lomakkeen tallentamisen Omasote luonnoskansioosi mistä löydät tarvittaessa sen myöhempää hyödyntämistä varten.

https://omasote.kainuu.fi/viestinta/kysy/Ikaihmisten_palvelutarpeen_itsearviointi_omasote.kainuu.fi

Jos olette jo kotihoidon palveluiden piirissä, ottakaa yhteyttä kotihoidon palvelujanne koskien https://hyvinvointialue.kainuu.fi/kotihoito

KAINUUN KUNNISSA SIJAITSEVAT IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTEET 

Asiakasohjaajat ovat tavattavissa neuvontapisteissä alla olevina ajankohtina.

 

HYRYNSALMEN IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Hyrynsalmen kunnantalo, Laskutie 1

tiistaisin 10.1., 7.2., 7.3., 4.4. ja 2.5. klo 10.00 – 11.00 

 

KAJAANIN IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Kajaanin kaupungintalo (info), Pohjolankatu 13

keskiviikkoisin 11.1., 25.1., 8.2., 22.2., 8.3., 22.3., 5.4., 19.4., 3.5. ja 17.5.  klo 9.00 – 11.00

 

KUHMON IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Tarinatupa, Rajakatu 53

maanantaisin 9.1., 6.2., 6.3., 3.4. ja 8.5. klo 8.30-9.30

 

PALTAMON IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Ikäihmisten päivätoiminta (Kanerva) Sairaalatie 7

maanantaisin 9.1., 6.2., 6.3., 3.4. ja 8.5.klo 10.00 – 11.00

 

RISTIJÄRVEN IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Yhteispalvelupiste Kyläkaivo, Aholantie 25

torstaisin 12.1., 9.2., 9.3., 6.4. ja 4.5. klo 10.00 – 11.00

 

SOTKAMON IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Turinatupa, Akkoniementie 9

torstaisin 19.1., 16.2., 16.3., 13.4. ja 11.5. klo 11.00 – 12.00  

 

SUOMUSSALMEN IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTE

Suomussalmen kirjasto, Kiannonkatu 31

keskiviikkoisin 11.1., 8.2., 8.3., 5.4. ja 3.5. klo 10.00 – 11.00  

                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

Palvelu- ja asiakasohjaus, palvelutarpeen arviointi, yksityisten sosiaalipalvelujen ohjaus-, neuvonta ja valvonta Terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäminen, vanhuspalvelut