Neuvonta ikääntyneiden palveluihin

Palveluohjaus ja neuvonta

Ikääntyneiden kainuulaisten kotona asumista tuetaan palveluohjauksella. Ohjauksella ja neuvonnalla vahvistetaan ikääntyneiden omia voimavaroja, edistetään toimintakykyä ja hyvinvointia sekä lisätään kotona asumiseen liittyvää pärjäämisen tunnetta.

Asia­ka­soh­jaa­jat kertovat yleisimmistä ikäihmisten palveluista ja heiltä voit kysyä asioista, jotka as­kar­rut­ta­vat ko­to­na asu­mi­ses­sa ja ar­jes­sa sel­viy­ty­mi­ses­sä. Neuvontapisteestä ei kuitenkaan voi tiedustella lääkäriaikoja eikä laboratorion tutkimusten tuloksia.

Ikääntyneille sekä heidän läheisille tarjotaan yleistä vanhuspalveluihin liittyvää tietoa, kerrotaan eri palveluvaihtoehdoista, huomioidaan asiakkaan tarpeen mukaan omaisten ja läheisten antama apu sekä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin palvelut.  

Ikäihmisten palveluiden asiakasohjauksen puhelinnumero on 08 615 69728, johon voi soittaa maanantaista torstaihin
klo 9.00 – 15.00 ja perjantaina klo 9.00 – 14.00. 

Asiakasohjaajille voi laittaa ikäihmisten palveluiden ohjausta ja neuvontaa koskevia kysymyksiä myös sähköpostitse osoitteeseen
palveluohjaus.vanhuspalvelut@kainuu.fi

 

Voitte käydä Omasote palvelussa tekemässä itsearvioinnin palveluntarpeestanne.

Lomake on ikäihmisten palvelutarpeen itsearviointiin ja palveluohjaukseen.

Itsearviointilomakkeen voi täyttää myös toisen puolesta. Itsearviointilomaketta ei käsitellä Kainuun soten ikäihmisten työntekijöiden toimesta eivätkä he käsittele tai näe lomakkeita vaan saat tämän lomakkeen avulla itsenäisesti palveluohjausta. Voit tallettaa itsearviointilomakkeen Luonnokset osioon. Löydät Luonnokset osion painikkeen Viestit sivulta ylälaidasta Saapuneet/Lähetetyt painikkeen vierestä.

Omasote jär­jes­tel­mä pyy­tää kir­jau­tu­mi­sen yh­tey­des­sä vah­vaa tun­nis­tau­tu­mis­ta pank­ki­tun­nuk­silla tai mo­bii­li­var­men­teel­la. Tämä mahdollistaa lomakkeen tallentamisen Omasote luonnoskansioosi mistä löydät tarvittaessa sen myöhempää hyödyntämistä varten.

https://omasote.kainuu.fi/viestinta/kysy/Ikaihmisten_palvelutarpeen_itsearviointi_omasote.kainuu.fi

Jos olette jo kotihoidon palveluiden piirissä, ottakaa yhteyttä kotihoidon palvelujanne koskien https://hyvinvointialue.kainuu.fi/kotihoito

 

KAINUUN KUNNISSA SIJAITSEVAT IKÄIHMISTEN NEUVONTAPISTEET ovat suljettuina 10.9.23 saakka.

Syksyn 2023 aukioloajoista ilmoitamme myöhemmin Koti-Kajaanissa ja kuntien paikallislehdissä.

 

 

 

 

 

 

 

Palvelu- ja asiakasohjaus, palvelutarpeen arviointi, yksityisten sosiaalipalvelujen ohjaus-, neuvonta ja valvonta Terveyden ja toimintakyvyn ylläpitäminen, vanhuspalvelut