Ensihoito

Ensihoidon tehtävänä on äkillisesti sairastuneen potilaan kiireellisen hoidon antaminen ja tarvittaessa potilaan kuljettaminen hoitoyksikköön.

Ensihoitajat tutkivat potilaan kohteessa ja tekevät arvion, onko ambulanssikuljetukselle tarvetta. Potilasta voidaan hoitaa jo kotona ja ohjeistaa hakeutumaan tarvittaessa päivystykseen omalla kyydillä. Potilas voidaan myös ohjeistaa varaamaan aika omalle lääkärille, jos vaiva ei vaadi välitöntä hoitoa.

Ensihoidon yksiköt ovat varustettu reaaliaikaisilla GPS-paikantimilla, jolloin kiireellisissä tehtävissä hätäkeskus pystyy lähettämään lähimmän ja tarkoituksenmukaisimman yksikön kohteeseen.

Hätäkeskus on ensimmäinen linkki potilaan ja ensihoidon välillä. Hätäkeskus arvio hätäpuhelun kiireellisyyden ja hälyttää tarvittavan avun kohteeseen.

Hätäkeskus luokittelee tehtävät kiireellisiin ja ei - kiireellisiin tehtäviin. Kiireelliseen tehtävään voidaan potilaan tilan vaatiessa hälyttää kaksi ambulanssia, tai ambulanssi ja ensivasteyksikkö. Kiireetön ensihoidon tehtävä voi joutua odottamaan ambulanssia jopa 2 tuntia. Tällöin hätäkeskus on arvioinut potilaan tilan olevan vakaa ja ettei hänellä ole välitöntä peruselintoiminnon häiriötä.

Toimintaohjeet

Toimi näin

Hätäkeskus 112 on ensimmäinen linkki potilaan ja ensihoidon välillä. Hätäkeskus arvioi hätäpuhelun kiireellisyyden ja hälyttää tarvittavan avun kohteeseen.

Hätäkeskus luokittelee tehtävät kiireellisiin ja ei- kiireellisiin tehtäviin. Kiireelliseen tehtävään voidaan potilaan tilan vaatiessa hälyttää kaksi ambulanssia, tai ambulanssi ja ensivasteyksikkö. Kiireetön ensihoidon tehtävä voi joutua odottamaan ambulanssia jopa 2 tuntia. Tällöin hätäkeskus on arvioinut potilaan tilan olevan vakaa ja ettei hänellä ole välitöntä peruselintoiminnon häiriötä.