Kuntouttava työtoiminta

Toiminnan tarkoitus on parantaa osallistujien työllistymis- tai kouluttautumismahdollisuuksia.

Kuntouttava työtoiminta vahvistaa osallistujien työ- ja toimintakykyä sekä arjen- ja elämänhallintaa. Osallistujat eivät ole työ- tai virkasuhteessa toiminnan järjestäjään.

Osallistujan kanssa laaditaan aktivointisuunnitelma yhteistyössä aikuissosiaalityön ja TE-toimiston kanssa. Työtoiminnasta maksetaan osallistujalle päivittäinen korvaus.

Toimintaohjeet

Toimi näin

Ota yhteys oman paikkakuntasi sosiaalitoimistoon tai TE-toimistoon.