Rintamaveteraanien kuntoutus

Rintamaveteraanien kuntoutukseen vuonna 2005 tulleilla säädösmuutoksilla siirrettiin kuntoutuksen painopistettä laitoskuntoutuksesta päivä-, koti- ja muuhun avokuntoutukseen. Muutoksen tarkoituksena on, että kaikki rintamaveteraanikuntoutukseen oikeutetut saavat vuosittain tarvitsemansa kuntoutuspalvelut.

Rintamaveteraanikuntoutusta haetaan vanhan käytännön mukaisesti edelleen vuosittain. Rintamaveteraanien kuntoutuksesta päättää lääkäri.

Rintamaveteraanien, jotka haluavat hakeutua valtion tulo- ja menoarviossa esitetyn määrärahan turvin järjestettävään kuntoutukseen, tulee hakea sitä aikaisempien vuosien tapaan oman kotikuntansa terveysasemalta.

Kuntoutukseen valittavan tulee olla vuosina 1939 – 1945 sotiin osallistunut rintamasotilastunnuksen, rintamapalvelutunnuksen tai rintamatunnuksen omaava henkilö. Kuntoutukseen valittavalla ei ole oikeutta saada kuntoutusta jonkin muuan lain perusteella.

Toimintaohjeet

Toimi näin

Lisätietoja antavat Kainuun hyvinvointialueen tai Puolangan terveysasemilla rintamaveteraanien kuntoutusasioita valmistelevat henkilöt.

Ota yhteyttä oman paikkakuntasi terveysasemaan tai sosiaalitoimistoon.