Sosiaalinen luototus

Sosiaalinen luotto on tarkoitettu pienituloisille ja vähävaraisille Kainuun soten alueella vakinaisesti asuville henkilöille, joilla ei ole mahdollisuutta saada muuta luottoa kohtuullisilla ehdoilla esim. vakuuksien puuttumisen tai luottohäiriö-merkinnän vuoksi. Sosiaalisen luoton avulla ehkäistään taloudellista syrjäytymistä ja ylivelkaantumista sekä edistetään itsenäistä suoriutumista. Sosiaalista luottoa voidaan myöntää esim. velkojen järjestelyyn, talouden hallintaan tai velkakierteen katkaisemiseen henkilöille, joilla on riittävästi maksuvaraa maksaa luotto takaisin.

Sosiaalista luottoa ei myönnetä yritystoiminnan rahoittamiseen.

Luoton saaminen edellyttää säännöllisiä tuloja, kuten palkkaa, eläketuloja tai ansiosidonnaista päivärahaa. Päivärahan tulee riittää koko laina-ajalle. Pelkällä työmarkkinatuella ei tule riittävää maksuvaraa.

Toimintaohjeet

Toimi näin

Sosiaalisen luototuksen hakeminen käynnistyy ottamalla yhteyttä aikuissosiaalityön puhelinpalveluun 08 6156 7741 ma - to klo 9 - 15 ja pe 9 - 14. Puhelinkeskustelun aikana tehdään alkukartoitus. Sen perusteella nähdään, täyttyvätkö sosiaalisen luoton edellytykset, ja varataan mahdollisesti aika aikuissosiaalityöhön. Luotto-hakemuksen käsittelyaika vaihtelee asiakaskohtaisesti. Jos luotonsaajalle tulee vaikeuksia luoton takaisin-maksussa, hänen tulee heti ottaa yhteyttä aikuissosiaalityön omatyöntekijään tai puhelin-palveluun. Luoton takaisinmaksun laiminlyönti tai muu sopimus-rikkomus voi johtaa luoton irtisanomiseen ja perimistoimiin.

Hakemista varten tarvitaan tositteet tuloista, menoista, varoista, verotuspäätös, luottotietorekisteriote sekä pankkitiliotteet kolmelta kuukaudelta ja kaikista veloista. Avio- ja avoparit hakevat luottoa yhdessä.

Veloiksi lasketaan mm. erääntyneet laskut, perintätoimistojen saatavat, ulosotossa olevat velat, luottokortit, pankkien ym. kulutusluotot, pikavipit, osa-maksut, rästivuokrat sekä mahdolliset yksityishenkilöiden lainat. Tarkemmat ohjeet tarvittavista liitteistä annetaan ajanvarauksen yhteydessä. Luottorekisteriotteet tarvitaan, jotta pystytään arvioimaan hakijan todellinen taloudellinen tilanne ja laatimaan maksu-varalaskelma. Maksuvara-laskelmaan kirjataan kuukausittaiset tulot ja menot.

Ohjeet luottorekisteriotteiden maksuttomaan tilaamiseen Takuusäätiöstä, Luottotietojen tarkistaminen: https://www.takuusaatio.fi/tietoa-ja-ratkaisuja/maksuhairiomerkinta/luottotietojen-tarkistaminen.

Aikuissosiaalityöstä saat neuvoa ja opastusta myös yleisesti talouden hallintaan. Aikuissosiaalityön puhelinpalvelu 08 6156 7741 ma - to klo 9 - 15 ja pe 9 - 14.