DIHYTE - Digitaalisuuden optimointi Kainuussa

Toteutusaika: 11.1.2016 - 31.12.2017
Hankkeen hallinnoija: Kainuun Etu Oy
Hankkeen kokonaisbudjetti: 398 000 €
Kainuun soten budjetti:  41 664 €

Rahoitus: EAKR 70%, yksityinen rahoitus 10%, Kainuun sote 10%, Kainuun Etu Oy 10%

Hankekuvaus

Digitalisaation optimointi Kainuussa - Hyvinvointi ja Terveys (DIHYTE) –hankkeessa edistetään Kainuun sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluita ja niiden kehittämistä sekä uusien toimintatapojen omaksumista.

Hankkeen tavoitteet

Digitaalisten hyvinvointi- ja terveyspalveluiden kehittäminen Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän (Kainuun sote), Kainuun Etu Oy:n, paikallisten oppilaitosten, yksityisien hoivapalveluyritysten sekä ICT- alan yritystenyhteistyönä tavoitteena kustannustehokkaammat ja innovatiiviset sekä entistä monipuolisemmat sosiaali- ja terveyspalvelut Kainuuseen.

Hankkeen päätavoite on edistää ja kehittää digitaalisia palveluita sekä sisältöä sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluissa (yksityinen/julkinen). Hankkeessa edistetään myös uusien toimintatapojen hakemista ja omaksumista, millä saavutetaan tuottavuus- ja tehokkuushyötyjä sekä lisätään toimijoiden ja uusien palveluiden näkyvyyttä ja saatavuutta.

Hankkeen keskeiset sosiaali-, terveys- ja hyvinvointipalveluiden optimointikohteet

1. Virtuaalipalvelut

Edistetään palvelujen ja sisällön tuottamista virtuaalisesti. Ne voivat tarkoittaa eri kohderyhmille tuotettuja palveluita esim. julkiset palvelut (KELA) tai yleiset esim. jonkin kolmannen osapuolen tuottamat yleiset palvelut tai sosiaali- ja hoivapalveluiden piirissä olevat virtuaaliset etäpalvelut (esim. neuvonta, seuranta, aktivointi, muistutus ja erilaiset muut tukipalvelut).

2. Omamittaaminen

Omamittaamisella edistetään ja kehitetään kansalaisten omahoitoa, omahoitoon liittyviä palveluita ja ratkaisuja (edistetään esim. kansalaisten sähköisten terveystarkastuksien tuntemusta ja käyttöä, omamittaamiseen liittyviä laitteita sekä luodaan edellytyksiä digitaalisten terveystilien laajempaan hyödyntämiseen julkisella ja yksityisellä sektorilla).

3. Älykäs ympäristö

Älykkään ympäristön kehittäminen sisältää mm. nykyisten, käytössä olevien ohjelmistojen syvällisen hyödyntämisen, hoivatietoketjun kehittämiseen liittyen digitaalisen työkalun kehittämisen olemassa oleviin ympäristöihin (kustannussäästö), hyötypelien kehittämisen, nykyisten jo käytössä olevien palveluportaalien edelleen kehittämistä sekä uusien innovoimista sekä sensoriteknologian ja robotiikan hyödyntämistä. Selvitetään mahdollisten terveystietomassojen hyödyntämistä (BigData) sekä 3D-teknologian tuomia mahdollisuuksia alueen hoivatoimijoiden lähipalveluihin.

Yhteystiedot:

Emma Niskasaari, projektikoordinaattori
Puh. 044 797 5321
emma.niskasaari@kainuu.fi
Käyntiosoite:  Linnankatu 6, 2. krs., Kajaani
Postiosoite: PL 400, 87070 Kainuu

Sisko Tolonen, projektityöntekijä
Puh. 044 797 4050
sisko.tolonen@kainuu.fi 

Digitalisaatio kehittämishanke hyvinvointi