Nuorisopsykiatria


Nuorisopsykiatrian palveluyksikkö kuuluu mielenterveys- ja riippuvuuksien hoidon palvelualueeseen Kainuun hyvinvointialueella ja se vastaa nuorisopsykiatrisen erikoissairaanhoidon tutkimuksesta, hoidosta ja kuntoutuksesta 13–17 -vuotiaiden nuorten osalta.

Tutkimus, hoito ja kuntoutus

Työskentely alkaa hoidon tarpeen arvioinnilla, joka voi sisältää 1–5 tapaamiskertaa, joita sanotaan selvittelykäynneiksi. Nuoren lisäksi niihin voivat osallistua tarpeen mukaan perhe, omaiset, ystävät, koulu ja muut nuorelle tärkeät tahot.

Selvittelyjakson  jälkeen voidaan tarvittaessa tehdä lisätutkimuksia (mm. psykologisia tutkimuksia) ja jatkaa tilanteen selvittelyä.  Selvittely- ja tutkimusjakson jälkeen nuorelle annetaan hoitosuositus, kartoitetaan jatkohoitomahdollisuudet ja autetaan hoidon järjestelyissä ja tarvittaessa tehdään kuntoutussuunnitelma.

Hoito- ja kuntoutusmuotoina käytetään:
  
• kriisihoitoa
• nuoruusikään liittyviä selventäviä keskusteluja nuoren ja / tai vanhempien kanssa yhdessä
• hoito- ja verkostokokouksia
• psykoterapiaa
• lääkehoitoa
• tarpeen mukaan nuori ohjataan KELA:n kuntoutushankkeiden piiriin

Nuorisopsykiatrian poliklinikalla annettava hoito perustuu vapaaehtoisuuteen, luottamukseen sekä sovittuihin tavoitteisiin.

Poliklinikkakäynnit ovat maksuttomia.  

Yksikössämme on käytössä takaisinsoittojärjestelmä. Ta­kai­sin­soit­to­pal­ve­lum­me on avoin­na  ma – to klo 7.30 – 16.00, per­jan­tai­sin ja ar­ki­py­hien aat­toi­na klo 7.30 – 15.00.

Nuorisopsykiatrian poliklinikka p. 044 797 4425 (sihteeri).

Katso yksikön sijainti kartalta:

 

nuorisopsykiatria