Strategia

Kainuun hyvinvointialueen perustehtävänä on tuottaa terveyttä, turvaa ja hyvinvointia Kainuussa, jota kuvaa myös palvelulupauksemme Huolenpitoa itsestä ja muista.

Tulevaisuuden päämääränä on, että 

  • Kainuulaiset ovat tyytyväisiä sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palveluihin.
  • Kainuun hyvinvointialue on veto- ja pitovoimainen työnantaja, jonka toimintaa ohjaavat inhimilliset arvot.
  • Hyvinvointialueen organisaatio on harkitun rohkea uudistamistoimissaan ja kekseliäs sekä joustava palveluiden järjestäjä.
  • Talous on tasapainossa ja turvaa itsenäisen hyvinvointi-alueen toiminnan.

Vahvuutenamme ja strategian ytimenä ovat

  • Kainuulaiset ihmiset
  • Osaava työvoima
  • Luottamus, avoimuus ja elinvoima
  • Talouden tasapaino
Kainuun hyvinvointialueen strategiakuva

Laatutyötä ohjaa organisaation laatupolitiikka, ks lisää: 

 

Strategia Perustehtävä Visio

Strategia-aineistoa

Tutustu Kainuun hyvinvointialueen strategiaan. Aluevaltuuston hyväksymästä strategia-asiakirjasta löytyy strategia

ja esittelyaineistosta tiiviinä