Toimintaterapia

Toimintaterapian tavoitteena on edistää kykyä selviytyä ja osallistua arkielämässä mahdollisimman itsenäisesti itselle merkityksellisiin toimintoihin toimintakyvyn muutoksista ja rajoituksista huolimatta. Lasten toimintaterapian erityistavoitteena on tukea lapsen suoriutumista niissä toiminnoissa, joita hän omassa ikä- ja kehitysvaiheessaan harjoittelee. Toimintaterapeutti ottaa yksilöllisesti huomioon lapsen kehityksellisen tason, mielenkiinnon kohteet, vahvuudet sekä arjessa esiin nousevat haasteet. Yksilölliset tarpeet määräävät sen, missä ympäristössä terapia toteutetaan.

Lisätietoa toimintaterapiapalveluista Toimintaterapeuttiliiton sivuilta http://www.toimintaterapeuttiliitto.fi/etusivu/

Kainuun hyvinvointialueella työskentelee toimintaterapeutteja erikoissairaanhoidossa Kainuun keskussairaalan eri osastoilla sekä poliklinikoilla useilla erikoisaloilla ja perusterveydenhuollossa Kajaanin, Sotkamon, Suomussalmen ja Kuhmon terveysasemilla. 

Toimintaterapeutti
•    arvioi toimintakykyä, osallistumisen mahdollisuuksia sekä kuntoutuksen tarvetta 
•    etsii uusia toimintatapoja arjen pulmatilanteisiin
•    arvioi pienapuvälineiden tarvetta ja ohjaa niiden käytössä
•    arvioi erilaisten yksilöllisten tukien ja käsilastojen tarvetta (ortoosit)
•    arvioi tarvittaessa asunnon muutostyötarpeita

Toimintaterapeutti tarkastelee ihmistä kokonaisuutena lähtökohtanaan ne toimintaan liittyvät valmiudet ja taidot, joita ihminen haluaa ja tarvitsee päivittäin. Toimintaterapeutin työ vaihtelee asiakkaan tarpeiden ja toimintaympäristön mukaan.

Työhön kuuluu osana erilaisten päivittäisiä toimia helpottavien apuvälineiden kokeileminen ja niiden muokkaaminen käyttäjälleen sopiviksi.  

Toimintaterapiaa voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmämuotoisena. Toimintaterapeutin tehtäviin kuuluu asiakkaan läheisten ja asiakasta hoitavan henkilökunnan opastaminen ja tukeminen. Usein tehdään yhteistyössä muiden ammattiryhmien edustajien, kuten fysioterapeuttien, psykologien, sairaanhoitajien, puheterapeuttien ja lääkäreiden kanssa.

Toimintaterapiaan tullaan yleensä lääkärin tai muun terveydenhuollon ammattilaisen lähetteellä. 
Lapset tulevat toimintaterapia-arviointiin neuvolan terveydenhoitajan/lääkärin tai perheneuvolan lähetteellä. Lapsi ja hänen huoltajansa kutsutaan käynnille kirjeitse tai puhelimitse. Lasten toimintaterapiaan tulevat uudet asiakkaat täyttävät etukäteen ensikäynnille esitietokyselyn Omasotessa, katso alta tarkemmat ohjeet.  Toimintaterapiakäynnit ovat alle 18-vuotiaille maksuttomia, aikuisilta asiakkailta peritään poliklinikkamaksu.


Yhteydenotto:
Käytössämme on takaisinsoittojärjestelmä. Puhelinnumero on 044 797 4953. Takaisinsoittopalvelu on avoinna arkisin ma-to klo 7.30-16.00, pe 7.30-15.30. Teihin otetaan yhteyttä seuraavaan arkipäivään klo 16.00 mennessä. 

Pienapuvälineisiin liittyvät yhteydenotot: 

Asiakas itse tai hänen läheisensä voivat olla tarvittaessa yhteydessä toimintaterapiaan sähköisesti OmaSoten kautta tai välittämällä pyynnön takaisinsoittojärjestelmän kautta.


Käyntiosoitteet:

Terveysasemat:
Kajaani, Paltamo ja Ristijärvi
Kainuun keskussairaala, F-rakennus, Lasten ja nuorten poliklinikka, Sotkamontie 13, 87300 Kajaani

Sotkamo
Sotkamon terveysasema, Keskuskatu 9, 88600 Sotkamo

Kuhmo
Kuhmon perhekeskus, Kainuuntie 89, 88900 Kuhmo

Suomussalmi ja Hyrynsalmi
Suomussalmen terveysasema, Välskärinkuja 2, 89600 Suomussalmi

Kainuun keskussairaala:
Kainuun keskussairaala, F-rakennus, Sotkamontie 13, 87300 Kajaani

Ke­hi­tys­vam­ma­po­lik­li­nik­ka
Kai­nuun kes­kus­sai­raa­la, E-ra­ken­nus, ovi E2, Sot­ka­mon­tie 13, 87300 Ka­jaa­ni

Vaativan kuntoutuksen osasto 
Kainuun keskussairaala, F-rakennus, 6. krs, osasto C6, Sotkamontie 13, 87300 Kajaani
 

Lisätietoa

Aivovammapotilaille tietoa ja tukea
Neuvoja, vinkkejä ja ajankohtaista tietoa lapsille, nuorille ja heidän kasvattajilleen
Tulostettavia materiaaleja perhearkeen sekä tietoa keskittymisen ja tarkkaavuuden haasteista, vinkkejä ja tukea
Nettiluentoja ja tietoa perhearjesta, vertaistukea ja asiantuntijatietoa
Tietoa kuvakommunikaatiosta esim. toiminnan ohjauksen tueksi, pelejä, materiaaleja
Maksuttomia oppimispelejä lapsille

 

Päivitetty 11.5.2021

toimintaterapia toimintaterapeutti kuntoutus terapia