Vajaaravitsemuksen ennaltaehkäisy ja hoito Kainuussa

Hankeaika: 1.6.2016–30.4.2017 
Rahoittaja: Kainuun sote


Vajaaravitsemuksen ennaltaehkäisy ja hoito Kainuussa -hanke on Kainuun sosiaali- ja terveyskuntayhtymän omarahoitteinen hanke.  Vajaaravitsemuksella tarkoitetaan riittämätöntä tai virheellistä ravinnonsaantia, josta aiheutuu mittavia haitallisia muutoksia kehossa, kehon toiminnassa ja hoitotuloksissa. Merkittävimmässä vajaaravitsemuksen riskissä ovat ikääntyneet ja sairaalapotilaat, joihin tämä hanke keskittyy. Vajaaravitsemuksen ennaltaehkäisy ja hoito on osa inhimillistä ja laadukasta hoitoa ja sillä vaikutetaan parhaimmillaan yksilön elämänlaatuun sekä säästetään terveydenhuollon kustannuksissa. Hyvä ravitsemus tukee yksilön terveyttä, toimintakykyä ja mahdollistaa kotona asumisen omatoimisesti pidempään.  

 

Pilotointikohteet ovat valittu kolmelta eri tasolta erikoissairaanhoidosta kirurginen osasto 6 KAKS:lta, perusterveydenhuollosta Sotkamon terveyskeskussairaalan vuodeosasto ja vanhuspalveluista palveluohjaus. Hanke tulee laajentumaan soten sisällä eri yksiköihin.  Päämääränä hankkeessa on, että organisaation toimijat oppivat varhain tunnistamaan vajaaravitsemusriskissä olevat asiakkaat ja hoito toteutuu asiakaslähtöisesti. Päätavoite on luoda toimintamallit aikuisten vajaaravitsemuksen tunnistamiseen ja hoitoon. Hankkeen toiminnan keskiössä on ennaltaehkäisyn näkökulma, sillä vajaaravitsemuksen ennaltaehkäisy on helpompaa kuin hoito. 

 

Hankkeen suunnittelijana toimii täysipäiväisesti laillistettu ravitsemusterapeutti, jonka työskentelyn tukena on asiantuntijaryhmä sekä projektiryhmä.
 

Yhteystiedot: 

 

Mira Naamanka, projektikoordinaattori 
Puh. 044 762 0229 
Sähköposti: mira.naamanka@kainuu.fi 

Käyntiosoite: Seminaarinkatu 2, 3. krs., Kajaani 
Postiosoite: Kainuun sote, PL 400, 87070 Kainuu

ravitsemus vajaaravitsemus ennaltaehkäisy

Vajaaravitsemuksen ennaltaehkäisy ja hoito Kainuussa

Hankeaika: 1.6.2016–31.12.2017 
Rahoittaja: Kainuun sote

Vajaaravitsemuksen ennaltaehkäisy ja hoito Kainuussa -hanke on Kainuun sosiaali- ja terveyskuntayhtymän omarahoitteinen hanke.  Vajaaravitsemuksella tarkoitetaan riittämätöntä tai virheellistä ravinnonsaantia, josta aiheutuu mittavia haitallisia muutoksia kehossa, kehon toiminnassa ja hoitotuloksissa. Merkittävimmässä vajaaravitsemuksen riskissä ovat ikääntyneet ja sairaalapotilaat, joihin tämä hanke keskittyy. Vajaaravitsemuksen ennaltaehkäisy ja hoito on osa inhimillistä ja laadukasta hoitoa ja sillä vaikutetaan parhaimmillaan yksilön elämänlaatuun sekä säästetään terveydenhuollon kustannuksissa. Hyvä ravitsemus tukee yksilön terveyttä, toimintakykyä ja mahdollistaa kotona asumisen omatoimisesti pidempään.  

Pilotointikohteet ovat valittu kolmelta eri tasolta erikoissairaanhoidosta kirurginen osasto 6 KAKS:lta, perusterveydenhuollosta Sotkamon terveyskeskussairaalan vuodeosasto ja vanhuspalveluista palveluohjaus. Hanke tulee laajentumaan soten sisällä eri yksiköihin.  Päämääränä hankkeessa on, että organisaation toimijat oppivat varhain tunnistamaan vajaaravitsemusriskissä olevat asiakkaat ja hoito toteutuu asiakaslähtöisesti. Päätavoite on luoda toimintamallit aikuisten vajaaravitsemuksen tunnistamiseen ja hoitoon. Hankkeen toiminnan keskiössä on ennaltaehkäisyn näkökulma, sillä vajaaravitsemuksen ennaltaehkäisy on helpompaa kuin hoito. 

Hankkeen suunnittelijana toimi täysipäiväisesti laillistettu ravitsemusterapeutti, jonka työskentelyn tukena oli asiantuntijaryhmä sekä projektiryhmä. 

Lisätietoa hankkeesta:

Saara Pikkarainen, terveyden edistämisen erikoissuunnittelija
044 797 0419
saara.pikkarainen@kainuu.fi 

vajaaravitsemus ennaltaehkäisy kehittämishanke terveyden edistäminen