Asunnottomien palveluohjaus

Kainuun sotessa asunnottomia autetaan asunto ensin -mallin mukaisesti, eli ihmisen sosiaalinen kuntoutuminen lähtee siitä, että asunnottomalle järjestetään ensimmäiseksi asunto. Asunnon saamisen jälkeen tuetaan henkilöä erilaisin asumissosiaalityön keinoin.

Asumissosiaalityö on asumisen haasteiden selvittämistä ja ihmisten tukemista arjen haasteissa. Asumissosiaalityötä tehdään aikuissosiaalityössä tarjoamalla asumiseen ja taloudenhallintaan liittyviä palveluita, kuten välivuokrausta, asumisenohjausta ja välitystilipalvelua. Asumissosiaalityön tavoitteena on parantaa asiakkaan elämänhallintaa ja kykyä säilyttää oma asunto ja huolehtia asumiseen liittyvistä velvollisuuksista, kuten vuokran ja sähkön maksamisesta ja talonyhtiön sääntöjen noudattamisesta. Asumissosiaalityötä tehdään yhdessä eri viranomaisten, kuten Kainuussa sosiaali-isännöitsijän, asumisneuvojan ja kotikuntoutuksen sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Asumissosiaalityöhön liittyy myös oleellisesti rakenteellinen sosiaalityö ja tiedon tuottaminen asunnottomuudesta sekä sen ennaltaehkäisystä.

Välivuokrauksessa toteutetaan asunto ensin -mallia vuokraamalla Kainuun sotelle asunto, jonka aikuissosiaalipalvelut edelleen vuoraavat asunnottomalle. Välivuokrausta käytetään silloin kun asunnoton tai asunnottomuusuhan alla oleva henkilö ei kykene saamaan itsenäisesti asuntoa vapailta asuntomarkkinoilta. Taustalla on yleensä asumiseen liittyvät konfliktit.

Asumisenohjauksen tavoitteena on vaikuttaa ihmisen rahankäyttöön, auttaa virastoissa asioinnissa ja kodin siisteyden ylläpidossa. Asumisenohjauksella tuetaan asukasta sitoutumaan asumiseen liittyviin sääntöihin ja tuetaan tarvittaessa hoitoon ohjautumisessa.

Kainuun sotella on käytössä myös tilapäismajoitus.

Toimintaohjeet

Toimi näin

Mikäli haluat lisätietoja asunnottomien palveluista, ole hyvä ja ota yhteyttä oman kuntasi aikuissosiaalityöhön.