Fysiatrian erikoisalapalvelut

Fysiatrian erikoisalapalveluissa tuotetaan fysiatrian ja fysioterapian palveluja potilaiden liikkumis- ja toimintakyvyn edistämiseksi yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa. Fysiatrian erikoisalapalveluissa tutkitaan, hoidetaan ja kuntoutetaan potilaita, joilla on erilaisia kipuja ja ongelmia tuki- ja liikuntaelinten alueella.

Fysiatria on fysiatrin johtama lääketieteen erikoisala, joka käyttää sairauksien, vammojen ja kiputilojen diagnostiikassa tuki- ja liikuntaelimistön toiminnallisen anatomian, biomekaniikan ja psykosomatiikan menetelmiä. Tavoitteena on sairauksien, vammojen ja kiputilojen seurauksena syntyvien toimintahäiriöiden ehkäisy, arviointi, hoito ja kuntoutus yhteistyössä fysioterapeuttien ja muun kuntoutushenkilöstön kanssa.

Fysioterapeutit toimivat perusliikkumisen ja toimintakyvyn asiantuntijoina omilla vastuualueillaan. Fysioterapiatoimintaa toteutetaan fysiatrian, keuhkotautien, sisätautien, kirurgian, neurologian, lastentautien ja psykiatrian erikoisaloilla sekä kipupoliklinikalla. Neuvonnan, ohjauksen, terapeuttisen harjoittelun sekä manuaalisen ja fysikaalisen terapian keinoin tavoitteena on saavuttaa yhdessä asiakkaan kanssa hänelle optimaalinen liikkumis- ja toimintakyky.