Geriatrian palvelut

Geriatrian erikoisalaan kuuluvat sairaudet, joiden tutkiminen, hoitaminen ja kuntoutus vaativat ikääntyneiden henkilöiden erityisongelmien tuntemusta.

Muistineuvola ja muistipoliklinikka ovat Kainuun kunnissa tarjottavaa perusterveydenhuollon toimintaa. Geriatrian poliklinikka on erikoissairaanhoidon toimintaa, jota tarjotaan Kainuun kunnissa.