Kirurgian erikoisalapalvelut

Kirurgian erikoisalapalvelut toteuttavat tutkimusta ja hoitoa seuraaville potilasryhmille:

  • gastroenterologia + gastrokirurgia
  • käsikirurgia
  • lastenkirurgia
  • ortopedia ja traumatologia
  • neurokirurgia
  • plastiikkakirurgia
  • urologia
  • verisuonikirurgia
  • yleiskirurgia

Kirurgista hoitoa toteutetaan kirurgian poliklinikalla, osastolla B, lasten ja nuorten osastolla L sekä leikkausosastolla. Kirurgian poliklinikalla vastaanottoja pitävät erikoislääkärit ja erikoistuvat lääkärit työparinaan sairaanhoitajat. Sairaanhoitajat tekevät myös itsenäisesti tutkimuksia ja hoitotoimenpiteitä. Poliklinikalla lääkärit tekevät paikallispuudutuksessa suoritettavia pientoimenpiteitä. Poliklinikalla työskentelee myös tekonivelhoitajat ja -koordinaattori, kirurgian leikkaushoidonvaraajat, uroterapeutteja, seksuaaliterapeutti, sihteereitä sekä lääkintävahtimestari, joka vastaa muun muassa erilaisten tukien ja kipsien tekemisestä.

Kirurgian poliklinikan alaisuuteen kuuluu erikoissairaanhoidon haavahoidon poliklinikka ja jalkautunut maakunnallinen haavanhoitomalli.