Lääkinnällisen kuntoutuksen palvelut

Lääkinnällisen kuntoutuksen järjestämisvastuu kuuluu hyvinvointialueille osana julkisen terveydenhuollon toimintaa. Hyvinvointialue vastaa potilaan lääkinnällisen kuntoutuksen suunnittelusta siten, että kuntoutus muodostaa yhdessä tarpeenmukaisen hoidon kanssa toiminnallisen kokonaisuuden. Lääkinnällisen kuntoutuksen tarve, tavoitteet ja sisältö on määriteltävä kirjallisessa yksilöllisessä kuntoutussuunnitelmassa. Hyvinvointialue vastaa lisäksi kuntoutuspalvelun ohjauksesta ja seurannasta sekä nimeää potilaalle tarvittaessa kuntoutuksen yhdyshenkilön. Lääkinnälliseen kuntoutuksen asetus sisältää: 1) kuntoutusneuvonta ja kuntoutusohjaus, 2) potilaan toiminta- ja työkyvyn sekä kuntoutustarpeen arviointi, 3) kuntoutustutkimus, jonka avulla selvitetään potilaan kuntoutusmahdollisuuksia, 4) toimintakyvyn parantamiseen ja ylläpitämiseen tähtäävät terapiat sekä muut tarvittavat kuntoutumista edistävät toimenpiteet, 5) apuvälinepalvelut, 6) sopeutumisvalmennus ja 7) 1–6 kohdassa tarkoitetuista tarpeellisista toimenpiteistä koostuvat kuntoutusjaksot laitos- tai avohoidossa.

Toimintaohjeet

Toimi näin

Lääkinnällisen kuntoutuksessa akuuttiin sairauteen ja sen hoitoon liittyvän vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen vastuutaho on julkinen terveydenterveydenhuolto ja kroonisen ylläpitovaiheen kuntoutuksen vastuu kuuluu alle 65-vuotiaiden osalta Kelalle.