Lastenneurologian erikoisalapalvelut

Lastenneurologian erikoisalapalveluissa hoidetaan ja tutkitaan pääsääntöisesti Kainuun alueella asuvia 0 - 16 -vuotiaita lapsia, jotka tarvitsevat lastenneurologisia tutkimuksia.

Lastenneurologi vastaa lasten tutkimuksista, hoidosta ja kuntoutussuunnitelmien laatimisesta yhdessä hoitohenkilökunnan ja moniammatillisen työryhmän kanssa.

Toimintaohjeet

Toimi näin

Hoitoon pääsemiseksi tarvitaan lääkärin lähete terveysasemalta, neuvolasta, kouluterveydenhuollosta, yksityiseltä palveluntarjoajalta tai toisesta sairaanhoitopiiristä.