Naistentautien erikoisalapalvelut

Naistentautienerikoisalalla hoidetaan gynekologiaan kuuluvia sairauksia kuten kasvaimia, endokrinologisia sairauksia, vuotohäiriöitä, lapsettomuutta, gynekologisia syöpäsairauksia, rintasyöpää ja virtsanpidätyskyvyn häiriöitä. Lisäksi hoidamme keskenmeno- ja raskaudenkeskeytyspotilaita. Äitiyspoliklinikalla hoidetaan raskaana olevia, jotka perussairautensa vuoksi kuuluvat äitiyspoliklinikkaseurantaan, esim. diabeetikot sekä äidit, joilla edellisessä raskaudessa, synnytyksessä tai synnytyksen jälkeen on ollut ongelmia. Asiantuntijakätilöllä on omia poliklinikkavastaanottoja: raskausdiabetes, synnytyspelko, imetysohjaus, seksuaaliterveys, sikiöseulonnat. Synnytyspelkopoliklinikalle saa ajan lähetteellä neuvolasta. Poliklinikalla voidaan käydä läpi edellistä synnytystä ja äitiä/puolisoa mietityttävät asiat. Tarvittaessa tehdään yhdessä odottajan kanssa synnytyssuunnitelma. Pelkopoliklinikan kautta saamme tarvittaessa yhteyden myös mielenterveyspuolelle, mikäli ilmenee tällaisen tuen tarvetta. Imetyspolilkinikka tarjoaa tukea raskaana olevan, synnyttäneen äidin sekä perheen imetystoiveiden, tarpeiden ja tavoitteiden mukaisesti. Poliklinikalla saa ohjausta haasteisiin, jotka liittyvät mm. maidon riittävyyteen, imemisotteeseen ja lapsen imemislakkoiluun tai imetyksen aiheuttamiin kipuihin. Seksuaaliterveyspoliklinikka toimii synnytysyksikön yhteydessä, palvelut on tarkoitettu kaikille biologiseen tai koettuun sukupuoleen katsomatta. Ajanvarausta varten ei tarvitse lähetettä, voit itse varata ajan puhelimitse (tekstiviesti - otamme sinuun yhteyttä)

Poliklinikalla korostuvat potilasohjaus, potilaan tukeminen, yhteistoiminta potilaan ja hänen perheensä sekä hoitoon osallistuvien yksiköiden sekä eri ammattiryhmien kanssa.

Kirurgian osastolla B hoidetaan gynekologisia potilaita ja rintasyöpäpolilaita.

Toimintaohjeet

Toimi näin

Palveluun tullaan lähetteellä terveysasemalta, yksityissektorilta sekä muista sairaanhoitolaitoksista tai konsultaatiopyynnöllä osastoilta ja poliklinikoilta