Neurologian erikoisalapalvelut

Neurologian yksiköt tutkivat, hoitavat ja ohjaavat neurologian erikoissairaanhoitoa tarvitsevia asiakkaita/potilaita yhteistyössä asiakkaan/potilaan ja hänen läheistensä kanssa sekä tuottavat heille kuntoutuspalveluja.

Neurologisia sairauksia ovat esimerkiksi epilepsia, aivoverenkiertohäiriöt, Parkinsonin tauti, MS-tauti, muistisairaudet ja lihassairaudet. Potilaalle voidaan tarvittaessa varata aika sairaanhoitajan, kuntoutusohjaajan, psykologin, toimintaterapeutin ja puheterapeutin vastaanotolle.