Ravitsemusterapia

Ravitsemuksella on suuri merkitys terveyden edistämisessä ja sairauksien ennalta ehkäisyssä. Sairauksien hoitamisessa ravitsemus on osa kokonaishoitoa. Tehostetulla ravitsemushoidolla voidaan ehkäistä ja hoitaa vajaaravitsemusta sekä edistää sairauksista ja leikkauksista toipumista.

Ravitsemusterapeutti on ravitsemuksen asiantuntija, joka ohjaa ja tukee ruoan valintaan ja syömiskäyttäytymiseen sekä sairauksien ravitsemushoitoon liittyvissä asioissa. Ravitsemusterapeutti arvioi ravinnontarvetta sekä ohjaa sopivien elintarvikkeiden ja tarvittaessa kliinisten ravintovalmisteiden valinnoissa.

Ravitsemusterapia on asiakaslähtöistä ja yksilöllistä. Ohjaus voi tapahtua yksilö- tai ryhmävastaanotolla, puhelimitse tai etävastaanottona, tai ohjaus voi kuulua osana moniammatilliseen tapaamiseen.

Ravitsemusterapeutille tullaan terveydenhuollon ammattilaisen lähetteellä. Asiakkaat saavat kutsun käynnille kirjeitse tai puhelimitse. Perusterveydenhuollon käynnit ovat maksuttomia. Keskussairaalan ravitsemusterapiakäynnistä peritään poliklinikkakäyntimaksu.

Ravitsemusohjaus perustuu valtakunnallisiin ravitsemussuosituksiin, joiden tavoitteena on ylläpitää ihmisten hyvää terveyttä.

Toimintaohjeet

Toimi näin

Ravitsemusterapeutille tullaan terveydenhuollon ammattilaisen lähetteellä. Ota yhteyttä oman paikkakuntasi terveysasemaan.