Sosiaaliasiamies

Sosiaalihuollon asiakaslaki määrittää sosiaaliasiamiehen tehtävät:

• neuvoo asiakkaita tämän lain soveltamiseen liittyvissä asioissa • avustaa asiakasta tämän lain mukaiseen muistutukseen liittyvissä asioissa • tiedottaa asiakkaan oikeuksista • toimii asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi • seuraa asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä kunnassa ja antaa siitä vuosittaisen selvityksen kunnanhallitukselle

Toimintaohjeet

Toimi näin

Kainuun hyvinvointialueen sosiaaliasiamiehen tavoittaa maanantaina, tiistaina ja torstaina klo 8-11 välisenä aikana puhelinnumerosta 044 797 0548 tai sähköpostilla tiina.komulainen@kainuu.fi.