Syöpätautien hoito

Potilaat tulevat poliklinikalle lääkärin lähetteellä sairaalan muista yksiköistä tai perusterveydenhuollosta. Poliklinikalla lääkäri suunnittelee tutkimukset, syöpäsairauksiin liittyvät hoidot sekä niiden jatkoseurannan yhteistyössä potilaan kanssa. Tarvittavat solunsalpaajahoidot toteutetaan päiväsairaalassa. Mahdolliset tablettihoitojen aloitus ja ohjaus toteutuvat poliklinikalla. Jos potilaan hoitoon liitetään sädehoidot, ne toteutuvat sädehoitoyksiköissä, pääasiallisesti Oulussa ja Kuopiossa.

Hoitoon liittyvissä tukipalveluissa potilaalla on käytettävissä erityistyöntekijöitä, mm. kuntoutusohjaaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, ravitsemusterapeutti, sairaalapastori ja sosiaalityöntekijä.

Hoidonporrastusohjeiston mukaisesti jatkohoito ja seuranta suunnitellaan yhteistyössä asiakkaan kanssa joko syöpätautien poliklinikalle tai muuhun terveydenhuollon yksikköön.

Toimintaohjeet

Toimi näin

Potilaat tulevat poliklinikallemme lääkärin lähetteellä pääsääntöisesti sairaalan muista yksiköistä tai perusterveydenhuollosta.