Vatsatautien erikoisalapalvelut

Vatsatautien poliklinikalla hoidetaan C-hepatiittipotilaita myös matalan kynnyksen periaatteella ilman lääkärin lähetettä. C-hepatiittia epäiltäessä tulee olla yhteydessä hepatiittihoitajanaan.

Toimenpideyksikössä (3. krs) tehdään mahalaukuntähystyksiä (gastroskopia) ja paksunsuolentähystyksiä (kolonoskopia). Toimenpideyksikössä tehdään myös kapseliendoskopioita (ohutsuolen kamerakuvantaminen), ruokatorven toiminnallisia tutkimuksia (manometriat ja pH-nauhoitukset) sekä PEG-ensiletkujen vaihtoja. Tähystyksiä voidaan tehdä myös leikkaus- ja anestesiayksikössä.

Poliklinikalla on myös lääkärien vastaanottotoimintaa. Lisäksi vatsatautien poliklinikalla työskentelee IBD-hoitaja.

Tulehduksellisia suolisairauksia (Crohnin tauti ja haavainen paksusuolentulehdus eli colitis ulcerosa) sairastavien IBD-potilaiden hoito ja seuranta on Kainuussa keskitetty vatsatautien poliklinikalle. IBD-potilaat voivat tarvittaessa olla yhteydessä tulehduksellisiin suolisairauksiin liittyvissä asioissa vatsatautien poliklinikalle myös sovittujen kontrollien välillä.

Toimintaohjeet

Toimi näin

Vatsatautien erikoisalapalvelut ovat erikoissairaanhoitoa, jonne tarvitaan lähete terveyskeskuksesta, työterveyshuollosta, yksityislääkäriltä tai muusta terveydenhuollon yksiköstä.