Digitaidot asiakastyössä

Toteutusaika: 1.9.2021 – 31.12.2023
Hankkeen kokonaisbudjetti: 217 660 €
Rahoitus: ESR:n ja valtion rahoitus 80%, kuntien rahoitus 20 %

Hankesuunnitelma

Hankkeen kuvaus:

Hankkeella haetaan ratkaisuja siihen, että työntekijöillä on hyvät valmiudet tuottaa palveluja digitaalisesti ja siten mahdollistaa palvelujen saatavuus ja saavutettavuus koronapandemiasta huolimatta. Lisäksi hankkeella tuetaan ja osaltaan mahdollistetaan asiakkaiden digitaalista asiointia Kainuun soten palveluissa ja siten lisätään heidän osallisuuttaan sekä vähennetään eriarvoisuutta digitaalisten palveluiden käytössä. Päämääränä on toisaalta digitaidoiltaan osaavat työntekijät ja toisaalta asiakkaiden mahdollisuus saada sosiaali- ja terveyspalveluja digitaalisesti. 

Hankkeen tavoitteet:

  1. Vahvistaa Kainuun soten asiakastyötä tekevien työntekijöiden osaamista ja rohkeutta tuottaa palveluja digitaalisesti
  2. Mahdollistaa matalan kynnyksen tuki työntekijöille palvelujen tuottamiseen digitaalisesti koronapandemian tai vastaavien poikkeustilanteiden aikana ja niiden jälkeen
  3. Lisätä asiakkaiden mahdollisuuksia saada palveluja digitaalisesti, erityisesti koronapandemian aikana
  4. Parantaa tiedon kulkua digitaalisista palveluista asiantuntijoiden ja työntekijöiden välillä

Hankkeen toimenpiteet:

  1. Henkilöstön digituen mallin käyttöönotto
  2. Digitaitokortin verkkokoulutuksen toteutus

Hankkeessa käyttöönotettavalla henkilöstön digituen mallilla pyritään tukemaan työntekijöiden digitaalisia taitoja ja osaamista, jotta asiakkailla on mahdollisuus digitaalisiin palveluihin. Toimenpiteillä pyritään myös asiakasrajapinnassa työskentelevien toimintatavan ja –kulttuurin muutokseen, jolloin työntekijöillä on paremmat valmiudet ja rohkeutta hyödyntää asiakastyössä digitaalisia palveluja ja tarjota niitä aktiivisesti asiakkaille.

Yhteystiedot:

Kainuun hyvinvointialue
Kehittämistiimi

Digitaidot asiakastyössä Digi Sähköiset palvelut