Perhesuunnittelu- ja ehkäisyneuvonta

Perhesuunnitteluneuvonnassa sinua tuetaan ja ohjataan vastuulliseen seksuaalikäyttäytymiseen. Palvelu on tarkoitettu kaikille hedelmällisessä iässä oleville asiakkaille. Vastaanotolla saat neuvoja ehkäisyn valintaan ja raskauden suunnitteluun. Lisäksi perhesuunnitteluneuvonnassa ohjataan tahattomasta lapsettomuudesta kärsiviä perheitä.

Toimintaohjeet

Toimi näin

Eh­käi­sy- ja per­he­suun­nit­te­lu­neu­vo­lan ter­vey­den­hoi­ta­jaan voit ol­la yh­tey­des­sä Oma­so­ten kaut­ta tai pu­he­li­mit­se. Eh­käi­sya­siois­sa kou­lu­lai­set ja opis­ke­li­jat ovat yh­tey­des­sä oman op­pi­lai­tok­sen­sa ter­vey­den­hoi­ta­jaan.