Lastensuojelun avohuolto

Lastensuojelutyö painottuu avohuollon palveluihin. Lastensuojelun sosiaalityöntekijä keskustelee perheen kanssa siitä, miten vaikeuksiin voidaan antaa apua ja mitä avohuollon palveluja on käytettävissä. Lastensuojelun asiakkaina oleville lapsille laaditaan asiakassuunnitelma yhdessä lapsen ja hänen huoltajiensa kanssa. Suunnitelmaan kirjataan työskentelyn tavoitteet ja tukimuodot.

Avohuolto on korostuneesti kotikasvatusta ja kodin olosuhteita tukevaa, neuvovaa ja ohjaavaa. Käytännössä sen onnistuminen edellyttää osapuolten vapaaehtoista osallistumista, aktiivisuutta omatoimisen selviytymisen turvaamiseksi. Avohuollon tukitoimilla halutaan aina tukea kotien olosuhteita ja kotikasvatusta siten, että perheet selviytyvät peruspalveluiden turvin.

Käytettäviä tukimuotoja:

 • neuvottelumahdollisuus sosiaalityöntekijöiden kanssa sosiaalitoimistossa tai tarvittaessa perheen kotona
 • mahdollisuus erilaisiin terapioihin ja lasten psykiatriseen hoitoon
 • tutkimus ja hoito kasvatus- ja perheneuvonnan toimipaikassa
 • perhetyö ja tehostettu perhetyö
 • lapsiperheiden kotipalvelun työntekijöiden apu lapsiperheille
 • päivähoitopaikan järjestäminen ottaen huomioon lastensuojelunäkökohdat
 • koulunkäynnin tukeminen yhteistyössä kouluviranomaisten kanssa
 • tukihenkilö lapselle/nuorelle ja vanhemmille
 • tukiperhe lapselle/nuorelle
 • ensi- ja turvakotipalvelut
 • taloudellinen tuki lapsen/nuoren harrastuksiin
 • taloudellinen tuki lastensuojelullisin perustein
 • sijoitus asumaan kodin ulkopuolelle avohuollon tukitoimenpiteenä
 • asuntoja lastensuojelun tarpeeseen
 • loman kustantaminen sosiaalisin perustein
 • nuorten työhön sijoittumisen tukeminen
 • nuorisotyön ja etsivän nuorisotyön palvelut
 • sovittelutoiminta
 • erilaisia verkostotyön menetelmiä
 • perhekuntoutus
 • nuorten ja lapsiperheiden päihdetyöntekijän tarjoamat palvelut
 • eri järjestöjen ja seurakuntien palvelut

Toimintaohjeet

Toimi näin

Lastensuojeluun liittyvissä asioissa voi ottaa yhteyttä oman kunnan lastensuojelun sosiaalityöntekijään.