Sosiaalinen kuntoutus

Sosiaalisen kuntoutuksen palvelut on tarkoitettu ihmisen sosiaalisen toimintakyvyn ja osallisuuden kohentamiseen.

Ihmisellä voi olla haasteita esimerkiksi: • arjen sujumisessa • asumisessa • asioiden hoitamisessa • rahan käytössä • arkirytmissä • mielekkään tekemisen löytämisessä • fyysisessä tai psyykkisessä hyvinvoinnissa • ihmissuhteissa

Kainuun soten aikuissosiaalipalveluissa sosiaalinen kuntoutus on esimerkiksi: • asiakkaan rinnalla kulkemista ohjaten ja neuvoen • asumisenohjausta • ryhmätoimintaa omana toimintana tai ulkopuolisen tahon kuten kolmannen sektorin toimijoiden järjestämänä • sosiaaliohjaajien tai sosiaalityöntekijöiden tapaamisia • kurssi- tai leiritoimintaa

Sosiaalista kuntoutusta suunnitellaan yhdessä asiakkaan toiveita ja tavoitteita kuunnellen.

Toimintaohjeet

Toimi näin

Jos olet kiinnostunut sosiaalisesta kuntoutuksesta, ota yhteyttä oman kuntasi aikuissosiaalityöhön.