Lastenpsykiatria

Lastenpsykiatrian palveluyksikkö vastaa lastenpsykiatrista erikoissairaanhoitoa tarvitsevien kainuulaisten lasten ja heidän perheidensä tutkimuksesta, hoidosta ja kuntoutuksesta. 

Lastenpsykiatrisen palveluyksikön toimintaa ohjaavat arvot ovat perhekeskeisyys, yhdenvertaisuus ja asiakaslähtöisyys. 

Toimintaperiaatteitamme ovat sekundaari preventio ja kuntouttava työote, moniammatillinen- ja verkostoyhteistyö sekä pysyvien hoitosuhteiden tukeminen. 

Lastenpsykiatrian palveluyksikön asiakkuuteen tarvitaan lähete. Mikäli arvelet lapsesi tarvitsevan mielenterveyspalveluja, ota ensiksi yhteyttä neuvolaan, kouluterveydenhuoltoon, omalääkäriin tai perheneuvolaan.

Palveluyksikkö jakaantuu lastenpsykiatrian poliklinikkaan ja osastoon. Palveluyksikkö sijaitsee Kainuun keskussairaalan E-rakennuksessa. Sisäänkäynti ovi E1. 
 
Yhteystiedot:

Kainuun keskussairaala 
Lastenpsykiatrian palveluyksikkö 
Sotkamontie 13, E-rakennus, Ovi E1
87300 Kajaani 
                                    
osastonsihteeri 044 797 0028 (tavoitettavissa ma – pe klo 8 – 14.15 ja pe klo 8 – 13.55)
faksi 08 718 0021

Katso sijainti kartalta:

Lastenpsykiatria Psykiatria

Lastenpsykiatrian poliklinikka

Poliklinikka vastaa lastenpsykiatrisesta tutkimuksesta, hoidosta ja kuntoutuksesta avohoidossa 0-13 -vuotiaiden lasten ja heidän perheidensä osalta. Pkl:lla selvitellään myös lastenpsykiatrisen osastotutkimuksen ja -hoidon tarve. Lisäksi lastenpsykiatrinen poliklinikka antaa asiantuntija-apua ja konsultaatiota sekä tekee yhteistyötä aikuisten mielenterveyspalveluiden ja riippuvuuksien hoidon, neuvoloiden, lastensuojelun ja perheneuvolan kanssa. 

Lapsen tutkimus ja hoito aloitetaan ns. ensikäynnillä, johon kutsutaan lastenpsykiatrista apua tarvitsevan lapsen lisäksi hänen vanhempansa tai tarvittaessa koko perhe. Ensikäynnillä on usein mukana lähettävä taho, aikaisemmin lapsen hoidossa mukana olleita tai koulun/päivähoidon edustaja, mikäli ongelma liittyy koulunkäyntiin tai päivähoidon tilanteisiin. Ensikäynnin aikana tehdään yksilöllinen suunnitelma lapsen tutkimuksista. 

Polikliinisen tutkimusjakson jälkeen pidetään hoitoneuvottelu, jossa lapsi ja hänen vanhempansa saavat palautteen tutkimuksesta. Hoitoneuvotteluun voidaan kutsua myös lähettävän tahon, mahdollisesta jatkohoidosta vastaavan tahon, päivähoidon/koulun edustaja tai muita asiantuntijoita, joita vanhemmat ja lastenpsykiatrian edustajat jatkon kannalta tarpeellisena pitävät. Hoitoneuvottelussa päätetään vanhempien kanssa yhteistyössä tarvittavasta jatkotyöskentelystä. Mahdollisuudet voivat olla avohoito lastenpsykiatrisella poliklinikalla, KELAn kuntoutuksena tai perheneuvolassa. Myös tutkimusjakso lastenpsykiatrisella osastolla on yksi jatkohoitomahdollisuus. Luonnollisesti tutkimuksen johtopäätös voi olla, että lapsi ei tarvitse lastenpsykiatrisia palveluja. 

Polikliininen hoito toteutetaan tiiviissä yhteistyössä perheen kanssa. Hoitomuotoina käytetään yksilö-, perhe- ja ryhmäterapioita, verkostotyöskentelyä sekä tarvittaessa lääkitystä. Lääkityksen aloittamisesta sovitaan vanhempien kanssa erikseen. Pääsääntöisesti yksilöterapiat ostetaan yksityisiltä palvelujen tuottajilta tai ne järjestyvät KELA:n rahoituksella. Hoitovastuu säilyy lastenpsykiatrisella poliklinikalla. Poliklinikalla tehdään myös ns. kotiin suuntautuvaa lastenpsykiatrista hoitotyötä, jolloin pääpaino hoidossa ovat koti- ja verkostokäynnit.

Mikäli lapsen psyykkiset ongelmat ovat sellaisia, joita ei voi auttaa avohoidon keinoin, lapsi asetetaan lastenpsykiatriseen tutkimusjaksojonoon. Jonotusaikana työskentely poliklinikalla jatkuu ja kotiin/kouluun/päivähoitoon järjestetään lapsen ja hänen perheensä tarvitsema tuki.

Yhteystiedot:
Kainuun keskussairaala 
Lastenpsykiatrian poliklinikka, E-rakennus, Ovi E1
Sotkamontie 13
87300 Kajaani  

osastonsihteeri     044 797 0028 (tavoitettavissa ma – pe klo 8 – 14.15 ja pe klo 8 – 13.55)
faksi                        08 7180021

Katso sijainti kartasta:

Lastenpsykiatria Psykiatria

Mielenterveys, päihteet ja riippuvuudet

Voit ot­taa yh­teyt­tä, kun:

- olet huo­les­tu­nut omas­ta tai lä­hei­sen jak­sa­mi­ses­ta tai koet ole­va­si ah­dis­tu­nut tai ma­sen­tu­nut
- elä­mää­si tai lä­hei­se­si elä­mää on koh­dan­nut krii­si
- koet, et­tä pa­ri­suh­tees­sa tai per­hees­sä­si on miel­tä as­kar­rut­ta­via huo­lia tai pul­mia
- koet, et­tä jo­kin elä­mäs­sä­si ole­va on­gel­ma tai huo­li on ylit­se­pää­se­mä­tön.

 

Voit tulla käynnille yksin tai perheesi tai ystäväsi kanssa.
Ota yhteyttä virka-aikana ma-to klo 8-16, pe klo 8-15
kotikuntasi mielenterveys- ja päihdepalveluihin.
Teemme myös kotikäyntejä. Keskustelumme ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

 

Apua voit saada myös näistä palveluista

 

Mielenterveys- ja päihdepäivystys toimii Kainuun keskussairaalassa
puh. 044 790 0051 ma-pe klo 8-20 ja la-su sekä arkipyhinä klo 10-20.

 

Muina aikoina Kainuun keskussairaalan yhteispäivystys:
sairaanhoitajan puhelinpäivystys ja neuvontapalvelu puh. 116 117.

 

Terapianavigaattori

Käytössä tällä hetkellä mielenterveyspalveluissa Kajaanissa, Suomussalmella ja Hyrynsalmella.

 

Sinulla on mahdollisuus täyttää verkossa Terapianavigaattori ennen yhteydenottoa. Terapianavigaattori sujuvoittaa hoidon tarpeen arviointia ja nopeuttaa oikeaan hoitoon tai palveluun pääsyäsi. Terapianavigaattorin täyttäminen vie noin 30 min, joten varaa itsellesi rauhallinen hetki sen täyttämiseen. Kysymykset kartoittavat oireiden ja ongelmien luonnetta sekä hoitoon liittyviä tarpeita.

 

Täytettyäsi Terapianavigaattorin, saat lopussa henkilökohtaisen koodin, jolla ammattilainen voi avata tuloksesi yhden kuukauden ajan. Ota koodi varmaan talteen ja anna se pyydettäessä ammattilaiselle. Älä kirjaa Terapianavigaattoriin henkilötietojasi kuten nimeä tai henkilötunnusta.

terapianavigaattori.fi