Avohoito

Huo­li it­ses­tä tai lä­hei­ses­tä on riit­tä­vä syy yh­tey­de­not­toon. Avo­hoi­to­käyn­nit ovat mak­sut­to­mia ei­kä lä­he­tet­tä tar­vi­ta. Ota yhteyttä ko­ti­kuntasi mie­len­ter­veys- ja päihdeyksikköön ma–to klo 8–16 ja pe klo 8–15.

Il­tai­sin, vii­kon­lop­pui­sin ja ar­ki­py­hi­nä ota yhteyttä Mie­len­ter­veys- ja päih­de­päi­vys­tyk­seen, joka toi­mii Kai­nuun kes­kus­sai­raa­lan yh­teis­päi­vys­tyk­ses­sä Sot­ka­mon­tie 13, puh. 044 790 0051 (voit myös jät­tää vies­tin ta­kai­sin­soit­toa var­ten).