Arkisto- ja tietosuojapalveluiden lomakkeet

Olemme ottaneet käyttöön sähköiset tietopyyntölomakkeet. Lomakkeilla voi pyytää tietoja Kainuun hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon tiedoista. Sähköistä pyyntöä varten potilaan/asiakkaan tulee ensin rekisteröityä Suomi.fi-viestit-palvelun käyttäjäksi verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla osoitteessa: https://suomi.fi/viestit  

Suomi.fi-viestit-palvelun käyttäjäksi rekisteröitymisen jälkeen täytetään sähköinen pyyntölomake. Tiedot lähetetään pyytäjälle paperikopioina. Tiedot voi edelleen pyytää myös paperisella tietopyyntölomakkeella.

Terveydenhuollon tietopyyntölomakkeet Sosiaalihuollon tietopyyntölomakkeet

Kun haluat kopiot omista tai huollettavasi potilastiedoista


Linkki sähköiseen kopiopyyntölomakkeeseen
Jokaisesta henkilöstä, jonka tietoja pyydetään on täytettävä oma  pyyntölomake

Kun haluat tarkastaa omasi tai huollettavasi potilasrekisteritiedot

Linkki sähköiseen tarkastuspyyntölomakkeeseen

Kun haluat pyytää korjaamaan potilasrekisterin tietoja 

Linkki sähköiseen korjauspyyntölomakkeeseen

Kun haluat tarkastaa kuka on käynyt sinun tai huollettavasi potilastiedoissa 

Linkki sähköiseen tietopyyntölomakkeeseen

Kun haluat selvittää onko omasi tai huollettavasi potilastietojen käsittely ollut asianmukaista

 

Kun haluat kopiot omista tai huollettavasi asiakastiedoista (rastita vain ne palvelut, joita olet käyttänyt) 

 Linkki sähköiseen kopiopyyntölomakkeeseen
Jokaisesta henkilöstä, jonka tietoja pyydetään on täytettävä oma pyyntölomake

Kun haluat tarkastaa omasi tai huollettavasi asiakasrekisteritiedot

Linkki sähköiseen tarkastuspyyntölomakkeeseen

Kun haluat pyytää korjaamaan asiakasrekisterin tietoja

Linkki sähköiseen korjauspyyntölomakkeeseen

Kun haluat tarkastaa kuka on käynyt sinun tai huollettavasi asiakastiedoissa

Linkki sähköiseen tietopyyntölomakkeeseen

Kun haluat selvittää onko omasi tai huollettavasi asiakastietojen käsittely ollut asianmukaista

 

 

Sosiaali- ja terveyspalveluille yhteiset tietopyyntölomakkeet

Kun haluat asianosaisena toista henkilöä koskevia asiakas- tai potilastietoja

Kun haluat saada kuolleen henkilön asiakas- tai potilastietoja

Kun haluat antaa suostumuksen asiakas- tai potilastietojesi luovuttamiseen
toiseen toimintayksikköön tai hankkimiseen toisesta toimintayksiköstä

Kun haluat valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan asioitasi Kainuun hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluissa

Kun haluat peruuttaa antamasi valtakirjan

 

 

 

pyyntö tietopyyntö tarkastuspyyntö potilasasiakirja asiakasasiakirja valtakirja