Valtuudet

Näin voit valtuuttaa läheisesi asioimaan puolestasi apteekissa ja sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisissä asiointipalveluissa kuten Omasotessa tai Omakannassa

Valtuutuksen voi tehdä sähköisesti Suomi.fi-valtuudet-palvelussa tai Kainuun hyvinvointialueen terveysasemilla, joissa täysi-ikäiset, oikeustoimikelpoiset henkilöt, joilla ei ole sähköisiä tunnistautumisvälineitä, voivat antaa läheiselleen valtuuden asioida puolestaan sosiaali- ja terveydenhuollon sähköisissä asiointipalveluissa ja apteekeissa. Valtuudet voi antaa Kainuun hyvinvointialueen terveysasemalla, jossa se rekisteröidään Suomi.fi-valtuuksiin. Valtuutuksen rekisteröinti edellyttää valtuuttajan henkilökohtaisen käynnin terveysasemalla, jotta henkilöllisyys voidaan todentaa.  Alle 18-vuotiaiden valtuustiedot siirtyvät automaattisesti väestötietojärjestelmästä Suomi.fi-valtuuksiin.

Mihin voit valtuuttaa?

Suomi.fi-valtuudet palvelussa voit valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan puolestasi yli 100 eri asiaa. Jotta toinen henkilö voi hoitaa puolestasi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä apteekkiasioita riittää, että valtuudet annetaan näiden kolmen asian hoitamiseen. Terveysasemalla voit valtuuttaa toisen henkilön asioimaan puolestasi vain sosiaali- ja terveydenhuollon asioiden sekä apteekkiasioiden hoitoon.

Voit tehdä valtuutuksen terveysasemalla yhden tai useamman alla olevan asian hoitamiseen

1. Terveydenhuollon asioiden hoito

Tällä valtuudella valtuutettu voi asioida terveydenhuoltoon liittyvissä asioissa valtuuttajan puolesta.

Valtuutettu voi:

 • katsella valtuuttajan terveydentilaa koskevia tietoja
 • tehdä ja muuttaa terveydenhuollon ajanvarauksia (Suomi.fi-valtuuksilla ei voi hoitaa Kainuun hyvinvointialueen terveydenhuollon ajanvarausasioita. Kts. ohjeet alempana)
 • ilmoittaa ja vastaanottaa valtuuttajan terveydentilaan liittyviä tietoja

Esimerkiksi:

 • Valtuutettu voi asioida valtuuttajan puolesta Omakanta-palvelussa, jossa valtuutettu näkee valtuuttajan tiedot siltä ajalta, kun palveluntarjoaja (esim. Kainuun hyvinvointialue, yksityinen terveystalo tai muu sosiaali- tai terveyspalvelu) on siirtänyt tiedot Kantaan. Kainuun soten terveyspalveluiden tiedot näkyvät Omakannassa lokakuusta 2014 alkaen.
 • Valtuutettu voi asioida valtuuttajan puolesta Omasote-palvelun kautta Kainuun hyvinvointialueen terveyspalveluissa. Omasotessa valtuutettu henkilö näkee valtuuttajan Omasoteen kirjaamat tiedot, viestinvaihdon terveydenhuollon ammattilaisten kanssa sekä laboratoriotulokset heinäkuusta 2014 alkaen.

2. Sosiaalihuollon asioiden hoito

Tällä valtuudella valtuutettu voi asioida sosiaalihuoltoon liittyvissä asioissa valtuuttajan puolesta.

Valtuutettu voi:

 • katsella valtuuttajan sosiaalihuollon asiakastietoja
 • hakea sosiaalipalveluja valtuuttajan puolesta
 • saada tiedon valtuuttajaa koskevista sosiaalihuollon päätöksistä
 • ilmoittaa ja vastaanottaa valtuuttajan sosiaalihuoltoon liittyviä tietoja

Esimerkiksi:

 • Valtuutettu voi asioida valtuuttajan puolesta Omasote-palvelun kautta Kainuun hyvinvointialueen sosiaalipalveluissa. Omasotessa valtuutettu henkilö näkee valtuuttajan Omasoteen kirjaamat tiedot ja viestinvaihdon sosiaalihuollon ammattilaisten kanssa heinäkuusta 2014 alkaen.
 • Kainuun hyvinvointialueen sosiaalipalveluiden tiedot eivät vielä näy Omakannassa.

HUOM! Jotta puolesta asioija (valtuutettu) voi asioida puolestasi Omasoten kautta kaikissa Kainuun hyvinvointialueen palveluissa, tulee valtuutus tehdä sekä terveydenhuollon että sosiaalihuollon asioiden hoitoon.

3. Apteekkiasioiden hoito

Tällä valtuudella valtuutettu voi asioida apteekissa valtuuttajan puolesta.

Valtuutettu voi:

 • noutaa lääkkeen apteekista valtuuttajan puolesta
 • pyytää apteekissa valtuuttajan reseptin uusimista
 • pyytää apteekkia tarkastamaan valtuuttajan reseptitietoja ja lääkkeisiin liittyviä etuustietoja ja antamaan näistä tietoja valtuutetulle
 • antaa suostumuksen valtuuttajan reseptin mitätöintiin apteekissa
 • pyytää yhteenvedon valtuuttajan resepteistä

Valtuudet Omasoten ajanvarausasioiden hoitamiseen ja esitietojen täyttämiseen

Suomi.fi-valtuudet eivät toistaiseksi mahdollista toisen puolesta Omasotessa ajanvarausasioiden hoitamista ja esitietolomakkeiden täyttämistä. Nämä palvelut ovat osa potilastietojärjestelmää, johon Suomi.fi-valtuuksissa tehty valtuutustieto ei vielä siirry. Jotta valtuuttamasi henkilö voi hoitaa puolestasi myös Omasoten ajanvarausasioita tai täyttää esitietolomakkeen, valtuutus näiden asioiden hoitamiseen tulee tehdä toistaiseksi erillisellä Ajanvarauksen ja esitietojen valtuutus -lomakkeella.

Valtuutusta ei voi tehdä, jos

 • valtuuttaja tai valtuutettu on määrätty edunvalvontaan
 • valtuuttaja tai valtuutettu on alaikäinen
 • valtuuttajalla tai valtuutetulla ei ole suomalaista henkilötunnusta
 • valtuuttaja ei ymmärrä, mihin hän on valtuutusta antamassa
 • valtuuttajan henkilöllisyyttä ei voida todentaa

Toimi näin, kun haluat antaa valtuudet

1. Sovi valtuutuksen tekemisestä henkilön kanssa, jonka haluat hoitavan asioita puolestasi

2. Jos sinulla on verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai varmennekortti (=sähköisen tunnistautumisen väline)

 • Täytä Omasotessa Ajanvarauksen ja esitietojen valtuutus” –lomake >  (siirryt tunnistaumisen jälkeen suoraan lomakkeelle)
  • Lomake löytyy myös Omasotesta kohdasta ”Kaikki palvelut” ”Lomakkeet ja kyselyt”  ”Ajanvarauksen ja esitietojen valtuutus”
 • Lähetettyäsi lomakkeen saat linkin, jonka kautta pääset tekemään Suomi.fi-valtuudet
 • Jos haluat antaa vain Suomi.fi-valtuudet, voit tehdä ne osoitteessa https://suomi.fi/valtuudet

Ohjeet Suomi.fi-valtuuksien antamiseen voit katsoa täältä >

Video valtuutuksien tekemisestä > esimerkkinä apteekkiasioiden valtuutus

Mikäli tarvitset apua valtuutuksen tekemiseen, ota yhteyttä Kansalaisneuvontaan.

3. Jos sinulla ei ole sähköisen tunnistautumisen välinettä

 • Täytä valtuutuslomakkeet. Lomakkeet voit tulostaa alta tai hakea terveysasemaltasi
 • Varaa aika valtuutuksen rekisteröintiä varten puhelimitse omalta terveysasemaltasi.
 • Valitse takaisinsoittojärjestelmästä 3 ”Reseptin uusiminen”
  • Kajaani/Vuolijoki puh. 08 6156 7207 (Huom! Reseptin uusiminen numero 2)
  • Hyrynsalmi/Suomussalmi puh. 08 6156 6200
  • Paltamo/Ristijärvi puh.08 6156 5322
  • Sotkamo puh. 08 6156 5009
  • Kuhmo puh. 08 6156 5635
 • Ota palvelupisteelle mukaan täytetyt lomakkeet ja henkilöllisyystodistuksesi, ensisijaisesti voimassa oleva passi tai henkilökortti. Jos henkilöllisyystodistuksesi ovat vanhentuneet, ota mukaasi voimassa oleva ajokortti tai viimeisin voimassa ollut kuvallinen todistus erillistä tunnistusta varten.
 • Huomioi, että valtuutusta ei voi tehdä ilman puolesta asioijan (valtuutetun) henkilötunnusta 
 • Valtuutuksen rekisteröinti edellyttää valtuuttajan henkilökohtaista asiointia terveysasemalla

4. Jos et voi käydä terveysasemalla tekemässä valtuutusta

 • Voit tehdä hakemuksen Suomi.fi-valtuudet sivulla. Hakemuksen voi myös tehdä ja toimittaa kuka tahansa valitsemasi henkilö. Ohjeet hakemuksen tekemiseen ja valtuuksien hakeminen löytyy täältä
 • Huom! Hakemuksella tehdyt valtuudet eivät mahdollista Kainuun hyvinvointialueen ajanvarauksen ja esitietojen valtuutusta

Tietoa valtuutetulle eli puolesta asioijalle

Voit helpottaa Suomi.fi-valtuuksien antamista tekemällä valtuuspyynnön etukäteen Suomi.fi-valtuudet palvelussa. Valtuuttajan tulee tällöinkin täyttää valtuutuslomakkeet ja käydä henkilökohtaisesti terveysasemalla, jotta valtuuttajan henkilöllisyys voidaan todentaa ja valtuuspyyntö hyväksyä valtuuttajan puolesta.

Asiointi toisen puolesta Omasotessa

Suomi.fi-valtuudella voit asioida Omasotessa kainuulaisen läheisesi puolesta, vaikka et olisi itse kainuulainen. Rekisteröityessäsi palveluun, valitse kunnaksi Muu kunta. Toisen puolesta pääset asioimaan kohdasta Kaikki palvelut ⇒ Toisen puolesta asiointi. Mikäli läheisesi ei ole aiemmin käyttänyt Omasotea, tulee hänen puolestaan rekisteröityä. Valitse puolesta asioitavan kunta sen mukaan, minkä kunnan sote-palveluja hän käyttää. Yhteystietoihin voit laittaa omat yhteystietosi, jolloin saat halutessasi herätteet puolesta asioitavalle tulleista laboratoriotuloksista ja viesteistä.

Mikäli et pysty hoitamaan toisen puolesta ajanvarausasioita tai täyttämään esitietolomakkeita, sinulle ei ole annettu valtuuksia hoitaa niitä. Ohjeet valtuutuksen tekemisestä näiden asioiden hoitamiseen löytyy yläpuolella olevista ohjeista.

Asiointi toisen puolesta apteekissa

Suomi.fi-valtuudella voit asioida toisen puolesta missä tahansa Suomen apteekissa, myös verkkoapteekeissa. Asioidessasi toisen puolesta sinun täytyy todistaa oma henkilöllisyytesi esim. ajokortilla ja sinulla täytyy olla tiedossa puolesta asioitavan henkilötunnus.

Lisätietoa Suomi.fi-valtuuksista >

valtakirja Suomi.fi valtuutus puolesta asiointi

Arkisto- ja tietosuojapalveluiden lomakkeet

Olemme ottaneet käyttöön sähköiset tietopyyntölomakkeet. Lomakkeilla voi pyytää tietoja Kainuun hyvinvointialueen sosiaali- ja terveydenhuollon tiedoista. Sähköistä pyyntöä varten potilaan/asiakkaan tulee ensin rekisteröityä Suomi.fi-viestit-palvelun käyttäjäksi verkkopankkitunnuksilla, mobiilivarmenteella tai sähköisellä henkilökortilla osoitteessa: https://suomi.fi/viestit  

Suomi.fi-viestit-palvelun käyttäjäksi rekisteröitymisen jälkeen täytetään sähköinen pyyntölomake. Tiedot lähetetään pyytäjälle paperikopioina. Tiedot voi edelleen pyytää myös paperisella tietopyyntölomakkeella.

Terveydenhuollon tietopyyntölomakkeet Sosiaalihuollon tietopyyntölomakkeet

Kun haluat kopiot omista tai huollettavasi potilastiedoista


Linkki sähköiseen kopiopyyntölomakkeeseen
Jokaisesta henkilöstä, jonka tietoja pyydetään on täytettävä oma  pyyntölomake

Kun haluat tarkastaa omasi tai huollettavasi potilasrekisteritiedot

Linkki sähköiseen tarkastuspyyntölomakkeeseen

Kun haluat pyytää korjaamaan potilasrekisterin tietoja 

Linkki sähköiseen korjauspyyntölomakkeeseen

Kun haluat tarkastaa kuka on käynyt sinun tai huollettavasi potilastiedoissa 

Linkki sähköiseen tietopyyntölomakkeeseen

Kun haluat selvittää onko omasi tai huollettavasi potilastietojen käsittely ollut asianmukaista

 

Kun haluat kopiot omista tai huollettavasi asiakastiedoista (rastita vain ne palvelut, joita olet käyttänyt) 

 Linkki sähköiseen kopiopyyntölomakkeeseen
Jokaisesta henkilöstä, jonka tietoja pyydetään on täytettävä oma pyyntölomake

Kun haluat tarkastaa omasi tai huollettavasi asiakasrekisteritiedot

Linkki sähköiseen tarkastuspyyntölomakkeeseen

Kun haluat pyytää korjaamaan asiakasrekisterin tietoja

Linkki sähköiseen korjauspyyntölomakkeeseen

Kun haluat tarkastaa kuka on käynyt sinun tai huollettavasi asiakastiedoissa

Linkki sähköiseen tietopyyntölomakkeeseen

Kun haluat selvittää onko omasi tai huollettavasi asiakastietojen käsittely ollut asianmukaista

 

 

Sosiaali- ja terveyspalveluille yhteiset tietopyyntölomakkeet

Kun haluat asianosaisena toista henkilöä koskevia asiakas- tai potilastietoja

Kun haluat saada kuolleen henkilön asiakas- tai potilastietoja

Kun haluat antaa suostumuksen asiakas- tai potilastietojesi luovuttamiseen
toiseen toimintayksikköön tai hankkimiseen toisesta toimintayksiköstä

Kun haluat valtuuttaa toisen henkilön hoitamaan asioitasi Kainuun hyvinvointialueen sosiaali- ja terveyspalveluissa

Kun haluat peruuttaa antamasi valtakirjan

 

 

 

pyyntö tietopyyntö tarkastuspyyntö potilasasiakirja asiakasasiakirja valtakirja