Työttömien terveystarkastukset

Jos olet työtön, voit hakeutua kuntasi järjestämään työttömien terveystarkastukseen. Työttömien terveystarkastusten toiminta-ajatuksena on edistää työttömien terveydentilaa, hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä. Omasta työkyvystä huolehtiminen helpottaa uudelleen työllistymistä ja työhön palaamista sekä ylläpitää työnhakijan henkistä ja fyysistä hyvinvointia. Terveystarkastusten ajatuksena on ennaltaehkäistä mahdollisten terveysongelmien syntymistä.

Toimintaohjeet

Toimi näin

Li­sä­tie­toa saat ko­ti­paik­ka­kun­ta­si so­siaa­li­toi­mis­tos­ta tai TE-toi­mis­tos­ta. Tarkastukseen pääsemiseksi tarvitset lähetteen aikuissosiaalityöstä tai TE-toimistosta. Tarkastusajan voi va­ra­ta ter­veys­hoi­ta­jil­ta.