OLKA Kainuu

OLKA Kainuu on STEA:n rahoittama hanke ja se toteutetaan ajalla 1.1.2020-31.12.2022. OLKA Kainuu on Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän sekä järjestöjen välistä yhteistoimintaa. OLKA-toimintaa ja hanketta koordinoi Kainuun Nuotta ry. Hankkeen jälkeen toiminta jatkuu pysyvänä toimintana.

Toiminnan tavoitteena on tarjota mahdollisuus potilaan ja heidän läheistensä kiireettömään kohtaamiseen sekä tuen antamiseen sairauteen sopeutumisessa. OLKA tuo järjestöt sairaalaan ja koordinoi sairaalan vapaaehtoistoimintaa ja huolehtii tarvittavasta koulutuksesta ja tuesta. Tavoitteena on, että yhä useampi sairaalan potilas ja läheinen saa vertaistukea ja tukea vapaaehtoisilta toimijoilta.

Tavoitteena myös:

  • Saatu tuki on laadukasta ja tukea saaneiden elämänlaatu paranee.
  • OLKA-toiminta on osa potilaan palvelupolkua.
  • Hoitohenkilökunta saa tietoa vertaistuesta ja muista järjestöjen toimintamuodoista avuksi potilaan ohjaukseen ja tukemiseen sekä vapaaehtoisen vertaistukijan työparikseen tukemaan potilasta.
  • Yhteistyö sairaalan ja potilasyhdistysten välillä on toimivaa.
  • Vapaaehtoisilla on mahdollisuus auttaa ja heitä saadaan aktivoitua lisää toimintaan. Tämä voi olla osa potilaan kuntoutumisprosessia avun kohteena olemisesta vastavuoroiseksi tuen antajaksi.
  • Hyödyntää digitaalisia vuorovaikutteisia palveluja verkoston koulutus- ja valmennustoiminnassa, viestinnässä sekä vuorovaikutuksessa potilaan ja tuen antajan välillä.

OLKA-toimintaan kuuluu kolme osa-aluetta:

  • OIVA-tietopalvelussa potilas ja hänen läheisensä saavat tietoa potilasyhdistyksistä ja yhdistykset voivat pitää teemapäiviä sekä esitellä toimintaansa.
  • Vapaaehtoisessa ILONA-palvelussa valmennetut vapaaehtoiset toimivat useissa tehtävissä sairaalassa, kuten aula-avustajina, juttukaverina, leikkikaverina ja esiintyjänä.
  • TOIVO-vertaistukipalvelussa valmennetut veraistukijat antavat samaan sairauteen sairastuneelle tukea. Vertaistuki on kokemukseen perustuvaa tukea ja tukihenkilö on saanut tehtävään valmennuksen ja hän on sitoutunut vaitioloon.

Lisätietoa OLKA:sta löydät tästä linkistä ja 

 

OLKA OLKA Kainuu vapaaehtoistoiminta Uusi sairaala