Päätöksenteko

Ylintä päätösvaltaa hyvinvointialueella käyttää aluevaaleissa valittu aluevaltuusto, jossa on 59 valtuutettua. Aluevaltuusto päättää hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta.

Aluehallitus vastaa aluevaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Aluehallituksessa on 11 jäsentä valtuuston poliittisten voimasuhteiden mukaisesti.

Hyvinvointialuejohtaja johtaa ylimpänä viranhaltijana hyvinvointialueen hallintoa, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. 

Päätöksenteko- ja kokousmenettelyssä noudatetaan hallintosäännön määräyksiä, ellei laissa ole toisin säädetty.