Potilaan oikeudet

Lainsäädännössä määrätään potilaan oikeuksista. Lisäksi valvovat viranomaiset ovat antaneet ohjeita potilaan oikeuksiin liittyvistä käytännöistä terveydenhuollossa.

Keskeinen potilaan oikeuksia koskeva laki on potilaslaki (Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 785/1992). Potilaslain tavoitteena on selkiinnyttää ja yhtenäistää potilaan oikeusturvaa terveyspalveluiden käyttäjänä sekä parantaa potilaan ja terveydenhuoltohenkilöstön välisiä suhteita. Potilaslaki koskee koko terveydenhuoltoa ja sosiaalihuollon laitoksissa annettavia terveydenhuollon palveluja.

Saa tukea ja apua digitaalisten palveluiden käyttöön YLE:n verkkosivuilta (Digitreenit)