Eettinen toimikunta

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin alueellinen eettinen toimikunta ohjaa, tukee sekä auttaa tutkijoita ja tutkijayhteisöjä tekemään eettisen arvioinnin kestävää tutkimusta tutkimuslain, kudoslain ja biopankkilain sekä eettisten toimikuntien työskentelyä ohjaavien muiden säädösten mukaan. Eettinen toimikunta seuraa ja ohjaa myös tutkimuseettisten kysymysten käsittelyä alueellaan. (Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri)

http://www.ppshp.fi/eettinen_toimikunta