Opiskelijoiden harjoittelut ja työpaikalla tapahtuva oppiminen

Käytännön harjoittelu/ työpaikalla tapahtuva oppiminen on opiskelijalle tärkeä vaihe ammatillisessa osaamisessa ja kasvussa. Kainuun hyvinvointialueella perustan laadukkaalle opiskelijaohjauksellemme luovat opiskelijaohjauksen laatusuositukset. Ohjauksen laatua kehitetään ohjaajakoulutuksilla sekä opiskelijapalautteiden perusteella.

Nimetyt opiskelijoiden henkilökohtaiset ohjaajat, opiskelijavastaavat ja eritasoiset esihenkilöt tukevat ja kehittävät opiskelijoiden harjoittelua sekä työpaikalla tapahtuvaa oppimista.

Kainuun hyvinvointialueella harjoittelu- ja työpaikalla tapahtuvan oppimisen paikkoja tarjoavat mm:

  • terveysasemat ja neuvola-, koulu- ja-opiskeluterveydenhuolto Kainuun eri kunnissa (Sotkamo, Kuhmo, Suomussalmi, Hyrynsalmi, Ristijärvi, Paltamo, Puolanka ja Kajaani) 
  • Kainuun keskussairaalan eri yksiköt, ensihoito, akuutti kotisairaala
  • perheasemat ja -keskukset, sosiaalityön – ja ohjauksen toimipisteet, asumisen ja sosiaalisen kuntoutuksen palvelut, perheiden tukipalvelut
  • mielenterveys- ja riippuvuuksien hoidon yksiköt Kainuun eri kunnissa ja kuntoutta-vat asumispalveluyksiköt Kuhmossa, Sotkamossa, Suomussalmella, Paltamossa ja Kajaanissa 
  • ikäihmisten asumispalveluja tarjoavat yksiköt Kainuun eri kunnissa 
  • ikäihmisten kotihoito Kainuun eri kunnissa
  • Kainuun pelastuslaitokset yksiköt
  • Kainuun hyvinvointialueen hallinto- ja tukipalvelut sekä järjestämisen tuen yksikkö

Terveydenhuollon ammattikorkeakouluopiskelijat varaavat harjoittelupaikat Jobiilin kautta, lääketieteen opiskelijat (amanuenssit) kuntarekryn kautta. Toisen asteen opiskelijat tai oppilaitosten opettajat sekä muut harjoittelupaikkoja tarvitsevat tiedustelevat  työpaikalla tapahtuvan oppimisen paikkoja suoraan palvelu- ja toimintayksiköiden esihenkilöiltä tai opiskelijavastaavilta. 

Yhteyden esihenkilöihin saa varmimmin hyvinvointialueen puhelinvaihteen kautta 08 61561.