Opiskelijat, harjoittelijat ja tutkijat

Kainuun hyvinvointialue toimii oppimisympäristönä sosiaali- ja terveydenhuollon opiskelijoiden harjoittelussa ja työssäoppimisessa.

Tarjoamme myös työelämälähtöisiä opinnäyte-/tutkimustyöaiheita opiskelijoille sekä tutkijoille.

Al­la Kainuun soten tuottama pe­reh­dy­tys­ma­te­riaa­li, jo­hon on hy­vä tu­tus­tua jo en­nen työs­säop­pi­mis­jak­son al­kua.