Asiakaspalaute

Tämän sivuston kautta voit antaa palautetta palvelukokemuksesta, tehdä ilmoituksen vaaratapahtumasta tai turvallisuushavainnosta sekä jättää kehittämisehdotuksia.

Kaikki palautteet ovat arvokkaita, ja ne antavat sinulle mahdollisuuden vaikuttaa. Mikäli haluat palautteeseen vastauksen, jätä yhteystietosi  palautelomakkeelle. Mikäli sinulla on palveluun tai hoitoon liittyviä kysymyksiä, epäselviä asioita tai koet niissä tapahtuneen virheen, keskustele ensisijaisesti asiasta palvelua tai hoitoa antaneen yksikön henkilökunnan kanssa.

Jos hoitoa tai kohtelua koskeva ongelma on mielestänne vakava, teillä on lakisääteinen oikeus tehdä asiasta muistutus, joka osoitetaan yksikön terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle tai potilasasiamiehelle. Voitte tarvittaessa olla yhteydessä Potilasasiamieheen tai Sosiaaliasiamieheen.