Asiakaspalaute

Tämän sivuston kautta voit antaa palautetta palvelukokemuksesta, tehdä ilmoituksen vaaratapahtumasta tai turvallisuushavainnosta sekä jättää kehittämisehdotuksia.

Kaikki palautteet ovat arvokkaita, ja ne antavat sinulle mahdollisuuden vaikuttaa. Mikäli haluat palautteeseen vastauksen, jätä yhteystietosi  palautelomakkeelle. Mikäli sinulla on palveluun tai hoitoon liittyviä kysymyksiä, epäselviä asioita tai koet niissä tapahtuneen virheen, keskustele ensisijaisesti asiasta palvelua tai hoitoa antaneen yksikön henkilökunnan kanssa.

Asiakastyytyväisyyskysely sosiaali- ja terveyspalveluista (QPro)

Hoitotyön asiakaspalaute

Hoitotyön asiakaspalaute (awanic.fi)

Yleispalaute palveluistamme

Yleispalautelomake

Ilmoitus vaaratapahtumasta tai turvallisuushavainnosta

Mikäli koet, että omassa tai omaisenne hoidossa tai palvelussa on tapahtunut vaaratilanne tai olet tehnyt toiminnan ja palvelun turvallisuuteen liittyvän turvallisuushavainnon, voit täyttää

Potilaan/omaisen vaaratapahtumailmoitus (awanic.fi)

Vaaratilanneilmoitus ei ole virallinen muistutus hoitovirheiden osalta. Jos hoitoa tai kohtelua koskeva ongelma on mielestänne vakava, teillä on lakisääteinen oikeus tehdä asiasta muistutus, joka osoitetaan yksikön terveydenhuollosta vastaavalle johtajalle tai potilasasiamiehelle. Voitte tarvittaessa olla yhteydessä Potilasasiamieheen tai Sosiaaliasiamieheen.