Kainuun hyvinvointialue työnantajana

Kainuun hyvinvointialue vastaa so­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­lon sekä pe­las­tus­toi­men pal­ve­luis­ta Kainuun alueella. Kainuun hyvinvointialue on maakunnan suurin työnantaja. Kainuun hyvinvointialue työllistää noin 4000 henkilöä. Kainuun hyvinvointialue tuottaa alueelleen myös henkilöstö-, talous- ja tietohallinnon palveluja.