Muiden ammattiryhmien opiskelijat

Jotta opiskelija voi harjoitella Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymässä, tulee oppilaitoksella olla voimassa oleva sopimus kuntayhtymän kanssa. Mikäli oppilaitosta ei löydy alla olevasta listasta, opiskelijaa pyydetään oppilaitoksen opettajan kautta ottamaan yhteyttä hallintoylihoitaja Marjo Huovinen-Tervoon puh. 050 346 8833 marjo.huovinen-tervo@kainuu.fi.

Dia­ko­nia-am­mat­ti­kor­kea­kou­lu Oy (DIAK), Pieksämäki ja Helsinki
Itä-Suo­men ylio­pis­to, lääketieteen laitos/kansanterveystiede
Itä-Suo­men ylio­pis­to, terveystieteiden tiedekunta/hoitotieteen laitos
Jy­väs­ky­län am­mat­ti­kor­kea­kou­lu
Jyväskylän yliopisto, Kokkolan yliopistokeskus Chydenius, sosiaalityön koulutusohjelma
Kainuun Opisto Oy
Ka­jaa­nin Am­mat­ti­kor­kea­kou­lu
Ka­jaa­nin kaupungin koulutusliikelaitos, Kainuun ammattiopisto
Ka­re­lia Am­mat­ti­kor­kea­kou­lu Oy
Ky­men­laak­son am­mat­ti­kor­kea­kou­lu
Lah­den am­mat­ti­kor­kea­kou­lu Oy
La­pin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu (Ro­va­nie­mi, Ke­mi-Tor­nio)
Lau­rea AMK, so­siaa­li- ja ter­vey­sa­la
Met­ro­po­lia Am­mat­ti­kor­kea­kou­lu Oy, so­siaa­li- ja ter­vey­sa­la
Mik­ke­lin am­mat­ti­kor­kea­kou­lu Oy (Mik­ke­li & Sa­von­lin­na)
Ou­lun seu­dun am­mat­ti­kor­kea­kou­lu, so­siaa­li- ja ter­vey­sa­lan yk­sik­kö
Ou­lun seu­dun am­mat­tio­pis­to
Ou­lun ylio­pis­to, lää­ke­tie­teel­li­nen tie­de­kun­ta
Ou­lun ylio­pis­to, hu­ma­nis­ti­nen tie­de­kun­ta: lo­go­pe­dia
Pe­las­tu­so­pis­to
Poh­jois-Kar­ja­lan kou­lu­tus­kun­tayh­ty­mä Riveria
Pir­kan­maan am­mat­ti­kor­kea­kou­lu, so­siaa­li- ja ter­vey­sa­lan yk­sik­kö
Sai­maan am­mat­ti­kor­kea­kou­lu, so­siaa­li- ja ter­vey­sala
Sa­von koulutuskuntayhtymä, Savon am­mat­tio­pis­to
Sa­vo­nia am­mat­ti­kor­kea­kou­lun kun­tayh­ty­mä, Sa­vo­nia am­mat­ti­kor­kea­kou­lu
Sei­nä­joen am­mat­ti­kor­kea­kou­lu Oy, sosiaali- ja terveysala
Tampereen ammattikorkeakoulu Oy
Tu­run am­mat­ti­kor­kea­kou­lu, terveys ja hyvinvointi
Vaa­san am­mat­ti­kor­kea­kou­lu Oy, sosiaali- ja terveysalan yksikkö

Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattikorkeakouluopiskelijat varaavat harjoittelupaikat Jobiiili -järjestelmän kautta.

Toisen asteen opiskelijat tai koulujen opettajat tiedustelevat harjoittelupaikkoja suoraan yksiköiden esimiehiltä tai opiskelijavastaavilta.