Muiden ammattiryhmien opiskelijat

Opiskelijoiden harjoittelut ja työpaikalla tapahtuva oppiminen (sosiaalityöntekijät ja sosionomit)

Käytännön harjoittelu / työpaikalla tapahtuva oppiminen on opiskelijalle tärkeä vaihe ammatillisessa osaamisessa ja kasvussa. Kainuun hyvinvointialueella perustan laadukkaalle opiskelijaohjauksellemme luovat opiskelijaohjauksen laatusuositukset. Ohjauksen laatua kehitetään ohjaajakoulutuksilla sekä opiskelijapalautteiden perusteella.

Opiskelijalle nimetään oma ohjaaja, ja ohjausvastuuta voidaan myös jakaa esim. tilanteissa, joissa opiskelija tutustuu harjoittelunsa aikana useamman yksikön toimintaan. 
Harjoitteluja on mahdollista suorittaa Sosiaali- ja perhepalveluiden toimialueella kolmella eri palvelualueella:

 • Sosiaalityön ja -ohjauksen palvelualueella opiskelija voi päästä tutustumaan mm. vammaisten sosiaalityöhön, lapsiperheiden sosiaalityöhön (lastensuojelu/sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut) ja aikuisten sosiaalityöhön
   
 • Perheiden tuki- ja ostopalveluissa opiskelija voi päästä tutustumaan mm. koulukuraattorityöhön, perhehoitoon, lapsiperheiden kotipalveluun, palvelusuunnitteluun, sijaishuollon palveluihin, perheneuvolaan tai perheoikeudellisiin palveluihin
   
 • Asumisen ja sosiaalisen kuntoutuksen palvelualueella opiskelija voi päästä tutustumaan mm. lastensuojelulaitoksessa tehtävään työhön ja erilaisiin vammaisille ja kehitysvammaisille asumispalvelua tarjoaviin yksiköihin ja asumisen ohjaukseen sekä työ- ja päivätoimintoihin. Lisäksi sosiaalipäivystys työhön (sosiaaliohjaajat/sosiaalityöntekijät). Harjoitteluympäristönä on toimialueen eri palveluyksiköt ja toimispisteet ympäri Kainuuta
   
 • Terveyssosiaalityössä opiskelija pääsee tutustumaan mm. siihen kuinka arvioidaan sosiaaliturvaetuisuuksien ja palvelujen tarvetta, sosiaalityöntekijät avustavat sosiaalipalvelu hakemusten vireille laittamisessa. Terveyssosiaalityö- sosiaaliohjaus toteutuu terveydenhuollon palveluyksiköissä. Terveyssosiaalityö kuuluu terveyspalvelujen toimialueelle

Sosionomikoulutuksessa olevat ammattikorkeakouluopiskelija varaavat harjoittelupaikan Jobiili -järjestelmän kautta.

Yliopisto-opiskelijat voivat ottaa suoraan yhteyttä palvelualuepäälliköihin ja /tai palveluyksikköpäällikköihin:

Tarja Juppi 
tarja.juppi(at)kainuu.fi
044 777 3311

Hanna Karvinen
hanna.karvinen(at)kainuu.fi 
040 669 6505

Tiina Kiiltomäki
tiina.kiiltomaki(at)kainuu.fi
044 750 2160

Esa-Petri Nurmela
esa-petri.nurmela(at)kainuu.fi
044 797 0545

Kainuun hyvinvointialueen Kuntoutuspalvelut tarjoaa eri opintojen vaiheessa oleville opiskelijoille harjoittelupaikkoja erityyppisissä yksiköissä ympäri Kainuuta. Harjoittelupaikkoja tarjotaan seuraavien alojen opiskelijoille:

 • fysioterapeutti
   
 • kuntoutusohjaaja
   
 • puheterapeutti
   
 • psykologi
   
 • ravitsemusterapeutti
   
 • sosiaalityöntekijä / sosiaaliohjaaja
   
 • toimintaterapeutti

Fysioterapeutti-opiskelijoiden harjoittelupaikat löytyvät Jobiilista. Muiden ammattiryhmien osalta paikkoja voi tiedustella esihenkilöiltä, joihin yhteyden saa varmimmin hyvinvointialueen puhelinvaihteen kautta 08 61561.
 

Kainuun hyvinvointialueella on voimassa olevat harjoittelusopimukset seuraavien ammattikorkeakoulujen kanssa:

Mikäli oppilaitosta ei löydy yllä olevasta luettelosta ja opiskelija haluaa tulla harjoiteluun Kainuun hyvinvointialueelle, opiskelijaa pyydetään oppilaitoksen opettajan kautta olemaan yhteydessä:

Hoitotyön johtaja
Marjo Huovinen-Tervo

marjo.huovinen-tervo@kainuu.fi
050 346 8833