Opinnäytetyökoordinaattorit

Jokaisella Kainuun hyvinvointialueen toimialueella on opinnäytetöihin nimetty koordinaattori/koordinaattorit, johon opinnäyte-/tutkimustyöntekijä voi olla tutkimukseensa liittyen yhteydessä. 

Koordinaattoreiden toiminta-alueet löytyvät tarkemmin Kainuun hyvinvointialueen organisaatiokaaviosta.

Koordinaattoreiden yhteystiedot (esim. nimi, sähköposti) ja työyksiköt, joiden opinnäyte-/tutkimustöitä hän koordinoi:
 

Kainuun hyvinvointialueen opinnäyte-/tutkimustyön koordinaattorit
Sosiaali- ja
perhepalvelut
Sosiaalityö ja
sosiaaliohjaus
Juppi Tarja
tarja.juppi@kainuu.fi   puh. 044 777 3311
  Asumisen ja sosiaalisen
kuntoutuksen palvelut
Kiiltomäki Tiina
tiina.kiiltomaki@kainuu.fi puh. 044 750 2160
  Perheiden tuki-
ja ostopalvelut
Karvinen Hanna
hanna.karvinen@kainuu.fi puh. 040 669 6505
Terveyden- ja
sairaanhoidon palvelut
Mielenterveys- ja
riippuvuuksien hoito 
Oinonen Sannamari
sannamari.oinonen@kainuu.fi  puh. 044 797 0285
  Aikuisten somaattinen
erikoissairaanhoito
Rutherford Elki
elki.rutherford@kainuu.fi puh. 044 797 0064
  Kuntoutuspalvelut
Jääskeläinen Mari
mari.jaaskelainen@kainuu.fi  
  Lasten ja perheiden
terveyspalvelut
Pasanen Laura
laura.pasanen@kainuu.fi puh. 044 797 0525
  Suun terveydenhuolto
Temonen Anni
sijainen Riikola Noora 
(2/24 saakka)
anni.temonen@kainuu.fi

noora.riikola@kainuu.fi
puh. 044 797 0413

puh. 040 645 3174
  Terveyskeskuspalvelut
Horto Arja
arja.horto@kainuu.fi puh. 044 710 1336
Ikäihmisten palvelut Ikäihmisten
asumispalvelut
Järvikallio Metti

Ikäihmisten kotihoito
Kallio Marjo
metti.jarvikallio@kainuu.fimarjo.kallio@kainuu.fi
puh. 044 797 0140puh. 044 777 3065
Akuuttihoidon ja
pelastuksen palvelut
Akuuttihoidon palvelut
Kähkönen Tiina
tiina.kahkonen@kainuu.fi puh. 044 727 6988
Tuotannon hallinto-
ja tukipalvelut
Toimialuejohtaja 
Halonen Timo
timo.halonen@kainuu.fi puh. 040 557 8077
Järjestämisen tuki Lääketiede
Kanervo Ritva
ritva.kanervo@kainuu.fi puh. 040 688 4307
  Palvelu- ja
toimialuerajojen
yli menevä hoitotyö
Huovinen-Tervo Marjo
marjo.huovinen-tervo@kainuu.fi puh. 050 346 8833
  Tutkimus, kehittäminen
ja suunnittelu
Ruokolainen Marja-Liisa
marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi puh. 044 797 0168
  Lean ja lääkehoitoasiat
Koivunen Jaana
jaana.koivunen@kainuu.fi puh. 044 797 0063
  Laadunhallinta ja
potilasturvallisuus
Suomalainen Tarja
tarja.suomalainen@kainuu.fi puh. 044 797 0275
  Asiakas- ja
palveluohjaus
Mikkonen Liisa 
liisa.mikkonen@kainuu.fi puh. 044 710 1901
Kainuun hva:n
täydennyskoulutus
Leinonen Merja merja.leinonen@kainuu.fi puh. 044 797 0695

 

opinnäytetyökoordinaattorit