Opinnäytetyökoordinaattorit

Jokaisella Kainuun sosiaali- ja terveydenhuollon tulosalueella on opinnäytetöihin nimetty koordinaattori/ koordinaattorit, johon opinnäyte-/ tutkimustyöntekijä voi olla tutkimukseensa liittyen yhteydessä. 

Koordinaattoreiden toiminta-alueet löytyvät tarkemmin linkistä avautuvasta Kainuun soten organisaatiokaaviosta.

Koordinaattoreiden yhteystiedot (esim. nimi, sähköposti) ja työyksiköt, joiden opinnäyte-/tutkimustöitä hän koordinoi:

Kainuun soten opinnäyte-/tutkimustyön koordinaattorit
Hyvinvointipalvelut Lapsiperheiden sosiaalipalvelut marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi   puh. 044 797 0168   
  Aikuissosiaalipalvelut veera.rinne@kainuu.fi puh. 044 716 7036
  Vammaispalvelut anna-liisa.kainulainen@kainuu.fi puh. 044 750 2160

Terveyden- ja
sairaanhoidon palvelut

Aikuisten mielenterveys
ja riippuvuuksien hoito 
sannamari.oinonen@kainuu.fi  puh. 044 797 0285
  Aikuisten somaattinen erikoissairaanhoito  elki.rutherford@kainuu.fi puh. 044 797 0064
  Akuuttihoidon palvelut tiina.kahkonen@kainuu.fi puh. 044 797 0785
  Kuntoutuspalvelut mari.jaaskelainen@kainuu.fi puh. 044 797 4956
  Lasten ja perheiden terveyspalvelut marja-liisa.haataja@kainuu.fi puh. 044 797 0525
  Suun terveydenhuolto susanna.mikkonen@kainuu.fi  puh. 044 797 4240 
  Terveyskeskuspalvelut arja.horto@kainuu.fi puh. 044 710 1336
       
Ikäihmisten palvelut 
 
(Palveluohjaus ja ostopalvelut, Kotihoito, Ympärivuorokautiset hoivapalvelut) marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi   puh. 044 797 0168  
Ympäristöterveydenhuolto    paivi.nykanen@kainuu.fi  puh. 044 710 0830
Keskitetyt tukipalvelut    anu.huttunen@kainuu.fi puh. 044 777 3006
Hallinto  Lääketiede ritva.kanervo@kainuu.fi puh. 040 688 4307
  Vastuu- ja tulosaluerajojen yli
menevä hoitotyö
marjo.huovinen-tervo@kainuu.fi puh. 050 346 8833
  Tutkimus-, kehittäminen ja suunnitteluyksikkö marja-liisa.ruokolainen@kainuu.fi   puh. 044 797 0168  
  Lean ja lääkehoitoasiat jaana.koivunen@kainuu.fi puh. 044 797 0063
  Laadunhallinta ja potilasturvallisuus virpi.i.korhonen@kainuu.fi puh. 044 797 4940
Kainuun soten täydennyskoulutus  

merja.leinonen@kainuu.fi

puh. 044 797 0695

 

opinnäytetyökoordinaattorit